Bli GULLD-Medlem

5 000 kr

Biosfärområdets GULLD-fond förvaltas av Biosfärområdets styrelse. Organisationer och enskilda kan söka pengar ur fonden till projekt som gynnar ökad hållbarhet i vårt biosfärområde. Förkortningen GULLD står för Globala Utmaningar, Lokala Lösningar & Drivkrafter.

Syftet med fonden är att stimulera ett brett praktiskt engagemang bland de som bor och verkar i vårt biosfärområde.

Varför en GULLD-fond?

Biosfärområdets roll är att inspirera människor att hitta lokala lösningar på globala utmaningar bl a genom att föra samman människor, organisationer, idéer & kunskap och pengar. Det finns många bra idéer som inte kostar så mycket genomföra men där brist på finansiering ibland ändå är ett hinder för genomförandet. Här kan GULLD-fonden spela en viktig roll, inte minst bland barn och unga.

Läs mer >>

 

Företag och organisationer ges möjlighet att bli GULLD-medlem. Du blir GULLD-medlem genom att årligen betala 5 000kr eller mer till GULLD-fonden. Pengarna går oavkortat till GULLD-fonden. Våra GULLD-medlemmar visas på vår hemsida och din organisation får ett  gåvobevis.

Är du intresserad av ett närmare samarbete – hör av dig till oss på Biosfärkontoret.

Scroll to top