Biosfärområdets GULLD-fond

Biosfärområdets GULLD-fond förvaltas av Biosfärområdets styrelse. Organisationer och enskilda kan söka pengar ur fonden till projekt som gynnar ökad hållbarhet i vårt biosfärområde. Förkortningen GULLD står för Globala Utmaningar, Lokala Lösningar & Drivkrafter.

Syftet med fonden är att stimulera ett brett praktiskt engagemang bland de som bor och verkar i vårt biosfärområde.

Varför en GULLD-fond?


Biosfärområdets roll är att inspirera människor att hitta lokala lösningar på globala utmaningar bl a genom att föra samman människor, organisationer, idéer & kunskap och pengar. Det finns många bra idéer som inte kostar så mycket genomföra men där brist på finansiering ibland ändå är ett hinder för genomförandet. Här kan GULLD-fonden spela en viktig roll, inte minst bland barn och unga.

Vem kan söka GULLD-pengar – och till vad?

GULLD-pengar kan sökas av dig som bor eller verkar inom Lidköpings, Götenes och Mariestads kommuner. Det finns ingen åldersgräns men är du under 18 år behöver du ha målsmans godkännande. Även organisationer kan söka GULLD-pengar.

Pengarna ska användas till aktiviteter som gynnar en hållbar utveckling i vårt biosfärområde. Pengar beviljas inte till den som söker för egen vinning eller för ändamål av privat bruk.

Finansiering 

Biosfärområdets GULLD-fond finansieras genom donationer från stiftelser, organisationer, företag, privatpersoner m.fl.

Vill du söka GULLD-pengar för att förverkliga en idé?

Under 2019 kan du söka 5 500 kronor. Ansökan till fonden ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 april.

Ansökan skickar du via post till Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Mariestads kommun, 542 86
Mariestad.

 

ANSÖKNINGSBLANKETT

REDOVISNINGSBLANKETT

BEDÖMNINGSGRUNDER

STATUTER

Vill du vara med och bidra till Biosfärområdets GULLD-fond?

Vill du vara med och bidra till Biosfärområdets GULLD-fond?
Biosfärområdets GULLD-fond finansieras genom donationer från stiftelser, organisationer, företag, privatpersoner m.fl.
Du kan bidra till Biosfärområdets GULLD-fond genom ett bidrag till Bankgiro: 315- 4044 eller Swish: 123 041 68 75 

 

Bli GULLD-Medlem

Företag och organisationer ges möjlighet att bli GULLD-medlem. Du blir GULLD-medlem då du årligen betalar 5 000 kr eller mer till GULLD-fonden. Pengarna går oavkortat till GULLD-fonden. Våra GULLD-medlemmar visas på vår hemsida och din organisation får ett inramat gåvobevis där skänkt summa anges.
Är du intresserad av ett närmare sammarbete – hör av dig till oss på Biosfärkontoret.
Du hittar alla våra kontaktuppgifter här>>.

citat GULLD-statuter

 

 

Grevilli fond

 

 

Comments are closed.