Pågående projekt

Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle

Projektet ska skapa affärsutveckling utifrån den befintliga biosfärleden (vandring och cykling). Läs mer om projektet här

Förstudie Biosfär som arena för mångfald

Projektet är en förstudie som ska skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt med inriktning att ta tillvara på mångfalden som en resurs. Läs mer om projektet här

Här finns liv

*Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som inspirerar, lyfter och levandegör det engagerande arbete som pågår i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Läs mer om projektet här

 

Comments are closed.