Pågående projekt

Här finns liv
Läs under projektets egna flikar.

 

 

 

Förstudie Biosfär som arena för mångfald
Pågår mars 2019–september 2019
Projektet är en förstudie som ska skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt med inriktning att ta tillvara på mångfalden som en resurs. I förstudien ska vi göra en behovsanalys, resursinventering, ha workshops, ta del av andras erfarenheter och ha prova på aktiviteter. Anledningen till att vi vill göra en förstudie är att på ett bra sätt samla nya och redan befintliga aktörer som jobbar med målgruppen utrikesfödda och låta dem vara med att bestämma vad genomförandeprojektet ska innehålla. Projektet är finansierat av Leader Nordvästra Skaraborg. 

 

Comments are closed.