Biosfärambassadörer

rygg med text

Programmet för Biosfärambassadörerna startade vi under 2007 då informationsbehovet i området var mycket stort eftersom biosfärkonceptet då var relativt okänt i Sverige. Behovet av ambassadörer är fortfarande stort och under 2014 utbildades fler. Vår ambition är att fler ska få chansen att bli ambassadörer.

Ambassadörerna har olika bakgrund men gemensamt är att de vill vara med att utveckla Biosfärområdet till ett modellområde för hållbar utveckling. Ambassadörerna fungerar som länkar ut i samhället. De informerar om Biosfärområdets verksamhet och återkopplar till oss de frågor som de får till sig då de träffar många olika människor. På så vis kan vi fånga upp vad det finns för intressefrågor att jobba vidare med.  Ambassadörernas olika bakgrund hjälper till att nå ut till olika verksamheter och olika kontaktnät. För biosfärområdet är ambassadörerna väldigt viktiga och en del av kärnverksamheten. Idag har vi 36 Biosfärambassadörer.

Vi kan stolt säga att detta koncept som togs fram av oss nu har spridit sig internationellt som i till exempel till biosfärområden i Canada, Tjeckien och Finland.

Biosfärambassadörer studiecirkel

Ambassadörernas olika aktiviteter

Varje år sammanställer vi alla ambassadörers aktiviteter för att få en uppfattning vad som händer och för att inspirera andra. Läs mer >>

Miniambassadörerminiambassadörer

Några av våra ambassadörer har tagit initiativ till att utbilda miniambassadörer. Det har skett vid några tillfällen med utomhusaktiviteter för förskolebarn från Vinninga-Filsbäckenheten i Lidköpings kommun, Föräldrakooperativet Kullebarn i Hällekis samt förskolan i Sjötorp. Barnen har varit i fem-sex-årsåldern och deltagit med sina pedagoger. I dagsläget har drygt 150 barn blivit diplomerade miniambassadörer. Läs mer>>

NeDaAmbassadörernas projekt för vidareutveckling

 Under 2012-2013 deltog ambassadörerna i ett Leaderprojekt för att öka sin kunskap om de Svenska biosfärområdena samt anordna en aktivitet för barn i förskoleåldern och utbilda dem till Miniambassadörer. Vill du veta mer kan du läsa skildringar från projektet. Läs mer >>

internationella BiosfärdagenInternationella Biosfärdagen

Internationella biosfärdagen firades med anledning av att MAB-programmet fyllde 40 år 2011. Vi firade genom ett samarbete mellan biosfärambassadörer, förskolor och bilioteken i Götene och Lidköping. Det resulterade i två utställningar med tema Hållbar utveckling. Läs mer >>

 

Comments are closed.