Biosfärutmaningen

Vi som bor och verkar inom Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle har ett särskilt uppdrag från FN genom Unesco: att visa upp goda Biosfärutmaningenexempel på hur vi människor kan leva så att jordens resurser räcker på sikt.

Biosfärutmaningen är en gemensam utmaning för grundskolor inom Mariestad, Götene och Lidköpings kommun. Syftet med Biosfärutmaningen är att lyfta fram effekten av att många gör något tillsammans. Även skolor från andra Biosfärområden både nationellt och internationellt bjuds in att delta.

Hållbar utveckling är komplext. Ingen har facit. Det är därför världens biosfärområden har i uppgift att finna lokala lösningar på globala utmaningar. När världens stora utmaningar känns övermäktiga vill vi visa att förändring är möjlig. Tillsammans kan vi påverka. Du och din klass kan vara med. Låt eleverna få känna att det går att förändra och att många människors små handlingar blir något stort!

Biosfärutmaningen arrangeras tillsammans av Biosfärområdet och Vänermuseet.

 

TIDIGARE UTMANINGAR

2018 års Biosfärutmaning- Min plats i Biosfären*
Eleverna visade upp sin favoritplats i sitt Biosfärområde. Platsen kan vara ett ställe som är viktig för eleverna. En plats där man kan hämta ny energi, får lugn och ro, eller ett ställe där man får busa o tävla så mycket man vill! Resultatet av utmaningen hittar du här >>

2017 års Biosfärutmaning -Tema källsortering och skapande
Eleverna samlade skräp i sitt närområde, skapade ett djur av det. allt skräp. I utmaningen ingick det också att hitta på ett nytt ord för skräp, när skräp inte längre är skräp utan återvinns.  De vinnande bidragen hittar du här >>

2016 års Biosfärutmaning -Rörelse och demokrati
Elever arbetade klassvis tillsammans fram nya utelekar för skolgården eller skolskogen. Det blev närmare 30 nya lekar. Samtliga lekar hittar du här >>

2015 års Biosfärutmaning- Matsvinn
Elevernas uppdrag var att komma på smarta sätt att minska matavfallet. Matavfallet vägdes för att se hur mycket matsvinnet minskade. Läs mer här >>

 

 

 

 

Comments are closed.