Skip to main content

fiskar

Under perioden 2009-2015 drev Biosfärområdet också verksamheten för Fiskeområdet. Under denna period fungerade vår Biosfärstyrelse även som FOG (Fiskeområdesgrupp) som beslutade över projektansökningar (här har dock inte Länsstyrelsen beslutanderätt).

Fiskeområdet var verksamt under EU:s dåvarande programperiod. Syftet med vårt fiskeområde var att utveckla en hållbar fiskenäring i Vänern. En övergripande vision för området är att skapa ekonomisk tillväxt och därmed arbetstillfällen. Allt utvecklingsarbete skall ha sin utgångspunkt i de lokala förutsättningarna med de lokala aktörerna för att genom samverkan skapa en helhetssyn för vårt fiskeområde. Nya former för samarbete som kan ge ett högre förädlingsvärde på produkter eller tjänster är kärnan i att skapa tillväxt i området.
Fiskeområdet finansieras genom EUs fiskerifond, Västra Götalandsregionen och Biosfärområdets tre kommuner: Lidköping, Götene och Mariestad.

Fiskeområdet följde en Utvecklingsstrategi som tagits fram av lokala aktörer.

En översiktlig sammanställning av projekten inom satsningen hittar du här>>

Projektsammanställning

 

 

 

 

 

Karlstads Universitet, CERUT, (Centrum för forskning om regional utveckling) har gjort en utvärdering av insatserna som gjorts inom Fiskeområdet.  Du hittar den här >>

 

Kontaktperson:
Johanna Olsson,  0501-39 31 95,
johanna.olsson@vanerkulle.se
 

Nyttiga länkar: 

Mer information om  fiskestödet finns på Jordbruksverkets hemsida

Information om EU-programmet finns på FARNETs hemsida -The European Fisheries Areas Network

Dokument:

Utvecklingsstrategi 

Fiskeområden i Sverige

 

fiskeomr_loggor