Skip to main content
Foto: Katarina Sundberg

BIOSFÄROMRÅDETS GULLD-FOND

Biosfärområdets GULLD-fond förvaltas av Biosfärområdets styrelse. Organisationer och enskilda kan söka pengar ur fonden till projekt som gynnar ökad hållbarhet i vårt biosfärområde. Förkortningen GULLD står för Globala Utmaningar, Lokala Lösningar & Drivkrafter.

Syftet med fonden är att stimulera ett brett praktiskt engagemang bland de som bor och verkar i vårt biosfärområde.

Vill du ansöka om medel ur fonden? Läs mer längre ner på sidan!

VARFÖR EN GULLD-FOND?

Biosfärområdets roll är att inspirera människor att hitta lokala lösningar på globala utmaningar bl a genom att föra samman människor, organisationer, idéer & kunskap och pengar. Det finns många bra idéer som inte kostar så mycket genomföra men där brist på finansiering ibland ändå är ett hinder för genomförandet. Här kan GULLD-fonden spela en viktig roll, inte minst bland barn och unga.

VEM KAN SÖKA GULLD-PENGAR & TILL VAD?

GULLD-pengar kan sökas av dig som bor eller verkar inom Lidköpings, Götenes och Mariestads kommuner. Det finns ingen åldersgräns men är du under 18 år behöver du ha målsmans godkännande. Även organisationer kan söka GULLD-pengar.

Pengarna ska användas till aktiviteter som gynnar en hållbar utveckling i vårt biosfärområde. Pengar beviljas inte till den som söker för egen vinning eller för ändamål av privat bruk.

FINANSERING

Biosfärområdets GULLD-fond finansieras genom donationer från stiftelser, organisationer, företag, privatpersoner m.fl. Den finansieras också av Biosfärföreningens Gulld-medlemmar som bidrar med 5000kr (eller mer) per år.

ANSÖKAN OM MEDEL UR GULLD-FONDEN ÄR ÖPPEN TILL OCH MED 15 APRIL 2024

Den totala summan som kan delas ut 2024 är 21000kr.

 

2023 beslutade styrelsens arbetsutskott att bevilja Götene kommuns förskolor 17 000 kr med följande motivering:

”Projektet ‘Ett lustfyllt lärande för en hållbar framtid’ syftar till att stärka relationen mellan barnen och platåberget Kinnekulle samt den närliggande biosfären. Alla barn som går mini-ambassadörsutbildningen får möjlighet att besöka Kinnekulle. Insatserna syftar även till att jämna ut barnens erfarenhetsbank. Insatserna har ett tydligt fokus på hållbarhet och Agenda 2030 samt stämmer överens med Biosfärområdets mål.”

2023 års mottagare av GULLD-fondsmedel var Götene kommuns förskolor. Från vänster: Helena Torsell, koordinator, Unesco Biosfärområde. Kinna Segerstig, pedagogista, Götene kommun. Anna Wänerstedt, pedagogista, Götene kommun.

VILL DU ANSÖKA?

Ansökan till fonden ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 april 2024. Summan du kan ansöka om i år är 21000 kr.

Ansökan skickar du via post till:

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Du kan också skicka din ansökan via mejl till:

info@vanerkulle.se

ANSÖKNINGSBLANKETT REDOVISNINGSBLANKETT BEDÖMNINGSGRUNDER STATUTER

VAR MED OCH BIDRA TILL GULLD-FONDEN

Vill du vara med och bidra till Biosfärområdets GULLD-fond?

Biosfärområdets GULLD-fond finansieras genom donationer från stiftelser, organisationer, företag, privatpersoner m.fl.

Du kan bidra till Biosfärområdets GULLD-fond genom ett bidrag till Bankgiro: 315- 4044 eller Swish: 123 041 68 75 

BLI GULLD-MEDLEM

Företag och organisationer ges möjlighet att bli GULLD-medlem. Du blir GULLD-medlem då du årligen betalar 5 000 kr eller mer till GULLD-fonden. Pengarna går oavkortat till GULLD-fonden. Våra GULLD-medlemmar visas på vår hemsida och din organisation får ett inramat gåvobevis där skänkt summa anges.

Är du intresserad av ett närmare samarbete – hör av dig till oss på Biosfärkontoret.

Du hittar alla våra kontaktuppgifter här>>.