Foto: Katarina Sundberg

BIOSFÄROMRÅDETS GULLD-FOND

Biosfärområdets GULLD-fond förvaltas av Biosfärområdets styrelse. Organisationer och enskilda kan söka pengar ur fonden till projekt som gynnar ökad hållbarhet i vårt biosfärområde. Förkortningen GULLD står för Globala Utmaningar, Lokala Lösningar & Drivkrafter.

Syftet med fonden är att stimulera ett brett praktiskt engagemang bland de som bor och verkar i vårt biosfärområde.

Vill du ansöka om medel ur fonden? Läs mer längre ner på sidan!

VARFÖR EN GULLD-FOND?


Biosfärområdets roll är att inspirera människor att hitta lokala lösningar på globala utmaningar bl a genom att föra samman människor, organisationer, idéer & kunskap och pengar. Det finns många bra idéer som inte kostar så mycket genomföra men där brist på finansiering ibland ändå är ett hinder för genomförandet. Här kan GULLD-fonden spela en viktig roll, inte minst bland barn och unga.

VEM KAN SÖKA GULLD-PENGAR & TILL VAD?


GULLD-pengar kan sökas av dig som bor eller verkar inom Lidköpings, Götenes och Mariestads kommuner. Det finns ingen åldersgräns men är du under 18 år behöver du ha målsmans godkännande. Även organisationer kan söka GULLD-pengar.

Pengarna ska användas till aktiviteter som gynnar en hållbar utveckling i vårt biosfärområde. Pengar beviljas inte till den som söker för egen vinning eller för ändamål av privat bruk.

FINANSERING


Biosfärområdets GULLD-fond finansieras genom donationer från stiftelser, organisationer, företag, privatpersoner m.fl. Den finansieras också av Biosfärföreningens Gulld-medlemmar som bidrar med 5000kr (eller mer) per år.

.

VILL DU SÖKA GULLD-PENGAR FÖR ATT FÖRVERKLIGA EN IDÉ?

UTDELNING ÅR 2022

Den totala summan som utdelas år 2022 är 15 000 kr. Summan kan antingen gå till en sökande eller fördelas till fler.

Ansökan till fonden ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 april 2022.

Ansökan skickar du via post till Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Mariestads kommun, 542 86 Mariestad.

ANSÖKNINGSBLANKETT | REDOVISNINGSBLANKETT | BEDÖMNINGSGRUNDER | STATUTER


År 2020 års medel tilldelades Friendly Travel som drivs av Sanna Johansson och David Kvicklund.

Styrelsen beslutade att bevilja ansökan från Friendly Travel med följande motivering.

”Friendly Travels affärsidé stämmer väl överens med biosfärområdets inriktning på att öka andelen hållbara och klimatsmarta resor i biosfärområdet. Insatserna kommer att stärka den småskaliga turismen och bidrar till att uppfylla flera av de globala målen i Agenda 2030.”

Inga medel utdelades år 2021 i brist på ansökningar.

.

VAR MED OCH BIDRA TILL GULLD-FONDEN


Vill du vara med och bidra till Biosfärområdets GULLD-fond?

Biosfärområdets GULLD-fond finansieras genom donationer från stiftelser, organisationer, företag, privatpersoner m.fl.

Du kan bidra till Biosfärområdets GULLD-fond genom ett bidrag till Bankgiro: 315- 4044 eller Swish: 123 041 68 75 

BLI GULLD-MEDLEM


Företag och organisationer ges möjlighet att bli GULLD-medlem. Du blir GULLD-medlem då du årligen betalar 5 000 kr eller mer till GULLD-fonden. Pengarna går oavkortat till GULLD-fonden. Våra GULLD-medlemmar visas på vår hemsida och din organisation får ett inramat gåvobevis där skänkt summa anges.

Är du intresserad av ett närmare samarbete – hör av dig till oss på Biosfärkontoret.

Du hittar alla våra kontaktuppgifter här>>.

Scroll to top