Skip to main content
Foto: Katarina Sandberg

ETT AV VÄRLDENS MODELLOMRÅDEN FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Biosfärområden är platser där man kan testa olika metoder för hållbar utveckling.  Insatserna ska gynna naturvård, samhällsutveckling, utbildning och forskning. Det är FN:s organ Unesco som utnämner biosfärområden. Varje biosfärområde formas utifrån de lokala förutsättningarna. I 748 biosfärområden i 134 länder (2023) jobbar vi lokalt i biosfärområdena för att ställa om till hållbart liv på jorden.

Ett biosfärområde ska verka utifrån tre huvudsyften:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap.
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt.
  • Stödja med kunskap genom utbildning och forskning.

Ordet biosfär omfattar allt levande på planeten tillsammans med den miljö som livet finns i. Det finns idag sju biosfärområden i Sverige: Kristianstads VattenrikeVänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag samt Östra Vätterbranterna, Voxnadalen och Vindelälven-Juhttátahkka.

VÅRT BIOSFÄROMRÅDE

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle finns utmed Vänerns sydostkust. Upplev landskapet genom vandring eller cykling utmed Biosfärleden som sträcker sig genom hela biosfärområdet. Här bjuds på rika natur- och kulturarvsupplevelser. Ett tips är att kombinera biosfärleden med Kinnekullebanan som år 2018 utsågs till Sveriges vackraste tågsträcka. Den glittrande skärgården finns alltid nära med vyer och möjligheter till fina bad. Andra populära aktiviteter – som kan behöva förbokas – är att paddla kajak och stand up paddle boards eller att segla ut i skärgården. I västra delen av biosfärområdet finns Hindens rev och Läckö slott med dess naturum. Inne i Lidköping finns rådhuset med en trevlig stadskärna präglat av fik och ett gott utbud av butiker. Vänermuseet är väl värt sitt besök. Uppifrån platåberget Kinnekulle, som är centralt beläget i biosfärområdet, har du en fantastisk utsikt över Sveriges historiska vagga med dess fornlämningar, kulturlandskap och gamla kyrkor. Mariestad har en genuin gammal stadskärna med kullerstensgator och den majestätiska domkyrkan. Vid södra infarten till Mariestad finns den världsunika och uppmärksammade ElectriVillage-satsningen att se; en vätgasstation med solcellspark för dig som är intresserad av omställningen till fossilfritt. Kommer du sjövägen så finns gästhamnen mitt i staden med små bodar och närhet till Vadsbo museum, butiker och naturreservat. Glöm inte att smaka på den lokalt producerade glassen. I närheten finns också Torsö, som är Vänerns största ö med bad i kristallklart vatten med möjligheter till glimt av havsörn.

BAKGRUND TILL UTNÄMNINGEN

Under hösten 2004 beslutade tre kommuner att genomföra en förstudie om möjligheterna att bilda ett biosfärområde i trakten längs Vänerns sydöstra strandlinje. Områdets höga natur och kulturvärden samt det lokala engagemanget låg till grund för detta arbete. Förstudien föll väl ut och området blev godkänt som biosfärkandidat av Svenska MAB-kommittén den 1 juli 2006. Detta innebar att arbetet med ansökan till Unesco inleddes. Det framtida områdets organisationsform, inriktningar och dess geografiska utbredningen utreddes. Den 2:a juni 2010 blev Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle officiellt utnämnt av Unesco till ett av världens modellområden för hållbar utveckling.

Karta över biosfärområdets markanvändning

Ladda ner

Karta över biosfärområdet med dess zonering: Kärnområden, buffertområden och utvecklingsområden.

Ladda ner

VÅR ROLL

Vår roll är främst att skapa förutsättningar och underlätta för andra att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom att:

  • Inspirera till action och sprida kunskap om en hållbar samhällsutveckling.
  • Mäkla och nätverka så att människor med idéer och initiativkraft möter goda förutsättningar.
  • Processleda för att finna nya vägar, driva processer och nå resultat.
  • Agera Arena – så att vi möts, för samtal och ställer om tillsammans till ett hållbart liv.

VÅR VISION

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling.

VÅR ORGANISATION

Biosfärorganisationen drivs som en ideell förening. Medlemskap är öppet för alla – privatpersoner, företag, föreningar och organisationer. Föreningen har en styrelse med nio ledamöter som träffas några gånger per år. Där ingår politiker från de tre biosfärkommunerna. Den dagliga verksamheten bedrivs av Biosfärkontoret som finns placerat i Mariestads stadshus.

Vänerskärgården med Kinnekulle omfattar stora delar av de tre kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad.

AGENDA 2030 & GLOBALA MÅLEN

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Läs mer

BIOSFÄRPROGRAMMET

Biosfärprogrammet är det vetenskapliga programmet inom Unesco som samordnar biosfärområden i de olika länderna. Programmet sätter upp de riktlinjer som talar om vad biosfärområden ska ha för fokus.

Läs mer om Biosfärprogrammet
Se filmen om Biosfärprogrammet Sverige
Se filmen om the UNESCO Man and Biosphere Programme (MAB) 50 år

VÅRT GLOBALA NÄTVERK

Unesco Biosfärområden består av ett världsomspännande nätverk där alla biosfärområden arbetar för ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling runt om i världen.

Se alla biosfärområden