BIOSFÄRAMBASSADÖRER

Att vara biosfärambassadör handlar om att vara insatt i vad biosfärområdet är. Man går en utbildning och engagerar sig sedan med kunskapsspridning om hållbarhet på olika sätt och i olika sammanhang. Biosfärambassadörernas insatser är viktiga. Fler kommer att ha möjlighet att bli ambassadörer i samband med en ny utbildning som startar i april 2021. Den kommer att bestå av två delar där del 1 är digital och del 2 sker genom samtal om biosfär och närliggande ämnen. Utformningen av utbildningens innehåll anpassas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med Covid-19.

Biosfärambassadörerna har olika bakgrund. En gemensam nämnare är att man vill vara med och utveckla modellområdet för hållbar utveckling. Det sker genom information om biosfärområdets verksamhet och att man tar till sig frågor och idéer i möten med olika människor. På så vis kan biosfärföreningen fånga upp intressefrågor att jobba vidare med.  För biosfärområdet är ambassadörerna betydelsefulla och en del av kärnverksamheten. Idag har vi 38 Biosfärambassadörer. Välkommen att höra av dig om du vill finnas med på listan inför utbildningen 2021.

Vi kan stolt säga att detta koncept som tagits fram av oss har spridit sig till flera biosfärområden i Sverige samt internationellt till biosfärområden i bland annat Tjeckien, Finland och Canada.

AKTIVITETER


Varje år samlar vi in alla ambassadörers aktiviteter för att få en uppfattning vad som händer och för att inspirera andra. Läs mer >>

MINIAMBASSADÖRER


Några av våra ambassadörer har tagit initiativ till att utbilda miniambassadörer. Barnen är i fem- och sex-årsåldern och deltar med sina pedagoger. Läs mer>>

PROJEKT FÖR VIDAREUTVECKLING


Vi jobbar ofta med olika projekt. Vid ett tillfälle jobbade vi med biosfärambassadörer för att utveckla konceptet med Miniambassadörer. Läs mer >>

INTERNATIONELLA BIOSFÄRDAGEN


Den 2 juni firas den internationella biosfärdagen. Så här gick det till när MAB-programmet fyllde 40 år! Fin samverkan som resulterade i två utställningar med tema Hållbar utveckling. Läs mer >>

Scroll to top