Skip to main content
Foto: Katarina Sundberg

BIOSFÄRAMBASSADÖRER

Att vara biosfärambassadör handlar om att engagera sig i hållbarhet och att sprida kunskap om biosfärområdet. Nu erbjuds en ny utbildning som tagits fram tillsammans med utbildningsplattformen Dacapo Mariestad. Efter steg 1 och steg 2 är du färdig biosfärambassadör och kan du sedan bidra till hållbarhetsomställningen utifrån den kunskaps- och erfarenhetsbank som du har. Dina insatser som biosfärambassadör sker i linje med den politiskt obundna Biosfärföreningens vision, mål och stadgar. Omställningen till det hållbara samhället behöver gå fort och vi behöver därför bli fler. Dina insatser som biosfärambassadör är betydelsefulla!

Biosfärambassadörerna har olika bakgrund. En gemensam nämnare är att man vill vara med och utveckla modellområdet för hållbar utveckling. Det sker genom information om biosfärområdets verksamhet och att man tar till sig frågor och idéer genom möten med människor. På så vis hjälper ambassadörerna till att fånga upp intressefrågor som föreningen kan jobba vidare med.  För biosfärområdet är ambassadörerna betydelsefulla och en del av kärnverksamheten. Idag finns ett fyrtiotal Biosfärambassadörer. Vi kan stolt säga att konceptet tagits fram av oss och att det har spridit sig till flera biosfärområden i Sverige samt internationellt till biosfärområden i bland annat Tjeckien, Finland och Canada.

BIOSFÄRAMBASSADÖRSUTBILDNINGEN

Tillfällen för steg 2 år 2024

  • Måndag 22 januari kl.17-18
  • Måndag 4 mars kl.17-18
  • Måndag 13 maj kl.17-18
  • Måndag 19 augusti kl.17-18
  • Måndag 11 november kl.17-18

Anmälan sker genom att du efter avklarat steg 1 meddelar ditt namn och önskat Steg 2-tillfälle till info@vanerkulle.se

Den digitala biosfärambassadörsutbildningen är framtagen med ekonomiskt stöd av John Hedins Stiftelse Mariestad.

BIOSFÄRAMBASSADÖR

Här kan du som är biosfärambassadör hitta aktuell information och aktuella material.

AKTIVITETER

Varje år samlar vi in alla ambassadörers aktiviteter för att få en uppfattning vad som händer och för att inspirera andra. Läs mer >>

MINIAMBASSADÖRER

Några av våra ambassadörer har tagit initiativ till att utbilda miniambassadörer. Barnen är i fem- och sex-årsåldern och deltar med sina pedagoger. Läs mer >>

PROJEKT FÖR VIDAREUTVECKLING

Vi jobbar ofta med olika projekt. Vid ett tillfälle jobbade vi med biosfärambassadörer för att utveckla konceptet med Miniambassadörer. Läs mer >>

INTERNATIONELLA BIOSFÄRDAGEN

Den 2 juni firas den internationella biosfärdagen. Så här gick det till när MAB-programmet fyllde 40 år! Fin samverkan som resulterade i två utställningar med tema Hållbar utveckling. Läs mer >>