BIOSFÄRAMBASSADÖRER

Att vara biosfärambassadör handlar om att engagera sig i hållbarhet och att sprida kunskap om biosfärområdet. Vi har därför gjort en ny utbildning tillsammans med Dacapo Mariestad där steg 1 sker digitalt. Steg 2 innebär att du träffar oss på Biosfär för fördjupad inblick i Biosfärarbetet. När du är färdig biosfärambassadör kan du sedan bidra till hållbarhetsomställningen utifrån den du är och utifrån den kunskaps- och erfarenhetsbank som du har. Dina insatser som biosfärambassadör sker i linje med Biosfärföreningens vision, mål och stadgar. Omställningen till det hållbara samhället behöver gå fort och vi behöver därför bli fler. Dina insatser som biosfärambassadör är betydelsefulla!

Biosfärambassadörerna har olika bakgrund. En gemensam nämnare är att man vill vara med och utveckla modellområdet för hållbar utveckling. Det sker genom information om biosfärområdets verksamhet och att man tar till sig frågor och idéer i möten med olika människor. På så vis kan biosfärföreningen fånga upp intressefrågor att jobba vidare med.  För biosfärområdet är ambassadörerna betydelsefulla och en del av kärnverksamheten. Idag har vi 38 Biosfärambassadörer. Vi kan stolt säga att detta koncept som tagits fram av oss har spridit sig till flera biosfärområden i Sverige samt internationellt till biosfärområden i bland annat Tjeckien, Finland och Canada.

BLI BIOSFÄRAMBASSADÖR
Steg 1 Klicka här för att göra den digitala utbildningen.
Steg 2 sker genom ett möte med Biosfär där du får ökad kunskap
.

När du har klarat av steg 1 kan du boka dig till Steg 2. Datum för kommande tillfälle för steg 2 kommer att finnas här inom kort. Anmälan sker till info@vanerkulle.se Efter avklarade steg 1 & 2 är du en av våra Biosfärambassadörer!

Den digitala biosfärambassadörsutbildningen är framtagen med ekonomiskt stöd av John Hedins Stiftelse Mariestad.

AKTIVITETER


Varje år samlar vi in alla ambassadörers aktiviteter för att få en uppfattning vad som händer och för att inspirera andra. Läs mer >>

MINIAMBASSADÖRER


Några av våra ambassadörer har tagit initiativ till att utbilda miniambassadörer. Barnen är i fem- och sex-årsåldern och deltar med sina pedagoger. Läs mer>>

PROJEKT FÖR VIDAREUTVECKLING


Vi jobbar ofta med olika projekt. Vid ett tillfälle jobbade vi med biosfärambassadörer för att utveckla konceptet med Miniambassadörer. Läs mer >>

INTERNATIONELLA BIOSFÄRDAGEN


Den 2 juni firas den internationella biosfärdagen. Så här gick det till när MAB-programmet fyllde 40 år! Fin samverkan som resulterade i två utställningar med tema Hållbar utveckling. Läs mer >>

Scroll to top