BIOSFÄRAMBASSADÖRER

Att vara biosfärambassadör handlar om att vara insatt i vad biosfärområdet är. Man går en utbildning och engagerar sig sedan utifrån sin kunskap och erfarenhetsbank och sprider kunskap om hållbarhet på olika sätt. Behovet av ambassadörer är fortfarande stort och fler kommer att ha möjlighet att bli ambassadörer i samband med nästa utbildning i höst/vinter.

Ambassadörerna har olika bakgrund. En gemensam nämnare är att man vill vara med och utveckla modellområdet för hållbar utveckling. Ambassadörerna informerar om biosfärområdets verksamhet och tar till sig frågor och idéer i sina möten med olika människor. På så vis kan vi fånga upp intressefrågor att jobba vidare med.  För biosfärområdet är ambassadörerna väldigt viktiga och en del av kärnverksamheten. Idag har vi 36 Biosfärambassadörer. Välkommen att höra av dig om du vill finnas med på listan inför utbildningen 2020.

Vi kan stolt säga att detta koncept som togs fram av oss har spridit sig internationellt. Några exempel är biosfärområden i Tjeckien, Finland och Canada.

AKTIVITETER


Varje år samlar vi in alla ambassadörers aktiviteter för att få en uppfattning vad som händer och för att inspirera andra. Läs mer >>

MINIAMBASSADÖRER


Några av våra ambassadörer har tagit initiativ till att utbilda miniambassadörer. Barnen är i fem- och sex-årsåldern och deltar med sina pedagoger. Läs mer>>

PROJEKT FÖR VIDAREUTVECKLING


Vi jobbar ofta med olika projekt. Vid ett tillfälle jobbade vi med biosfärambassadörer för att utveckla konceptet med Miniambassadörer. Läs mer >>

INTERNATIONELLA BIOSFÄRDAGEN


Den 2 juni firas den internationella biosfärdagen. Så här gick det till när MAB-programmet fyllde 40 år! Fin samverkan som resulterade i två utställningar med tema Hållbar utveckling. Läs mer >>

Scroll to top