AKTUELLA PROJEKT OCH AKTIVITETER

ÅRSMÖTE MÅNDAG 12 APRIL KL.18


Föreningens medlemmar sågs digitalt. Kvällen inleddes med ett föredrag om Projektet Off Season Art Gardening av Maria Henriksson, Mariestads kommun.


NY LOGOTYP FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER SOM AGERAR HÅLLBART I BIOSFÄROMRÅDET



Vill ni vara med och sprida stolthet över att vara del av modellområdet för hållbar utveckling? För att använda logotypen behöver ni agera hållbart och vara medlem i Biosfärföreningen. Kontakta oss så berättar vi mer.


HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE

Besökaren marknadsför Länk till föredrag med Hanna Wallgren
Lyssna till konkreta tips om hur vi kan göra det lockande och enkelt för besökaren att marknadsföra oss. Föredraget gavs digitalt onsdagen 14 april och finns tillgängligt via länken ovan till och med 30 april.

Om projektet: Satsningen ska bidra till affärsutveckling utifrån den befintliga biosfärleden. En inventering av vandringsleden har utförts och olika aktiviteter för besöksnäringsföretag ingår i projektet. Vandringsleden märks upp med nya markeringar under våren. Projektledare är Destination Läckö Kinnekulle. Projektet innebär samverkan mellan de tre biosfärkommunerna. Biosfärföreningen är projektägare. Mer om projektet.


BARN BIDRAR MED INSEKTSHOTELL I BIOSFÄROMRÅDET

Alla förskolor i hela biosfärområdet är inbjudna att skapa insektshotell under 2020-2021. I Götene och Lidköping planeras det att byggas och sättas upp insektshotell under våren 2021. Det är ett bi-drag till den biologiska mångfalden och FNs globala mål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald. I Mariestad finns barnens insektshotell att se utmed “Konststigen Tidan” i Universitetsparken. Aktiviteterna är del av biosfärområdets 10-årsfirande.


BOKA UTSTÄLLNINGEN HÄR FINNS LIV OCH LÄR OM AGENDA 2030 OCH BIOSFÄROMRÅDET

Utställningen består av det 6 X 1,5 meter stora Kartspelet samt rollups som förklarar hur spelet går till.

Genom att använda appen Här finns liv med mobil eller läsplatta lär man sig om goda exempel och hållbara upplevelser i biosfärområdet och hur dessa är kopplade till FNs globala mål. Är ni nyfikna på att boka utställningen? Hör av er till oss!

BIOSFÄRKONFERENS PÅ BIOSFÄRDAGEN 2 JUNI


Biosfärområdet fyllde 10 år förra året. Välkomna till en Biosfärkonferens med goda exempel på sådant som hänt och framåtblickar. Vi ses digitalt onsdagen 2 juni kl.9.30-12.00. Anmälan till info@vanerkulle.org

Välkomna! Länk för att spara eller skriva ut inbjudan


NY OCH DIGITAL UTBILDNING FÖR BIOSFÄRAMBASSADÖRER

Biosfärföreningen skapar just nu, i samverkan med Dacapo Mariestad, en digital biosfärambassadörutbildning. Den kommer att utgöra del 1 av 2, där den andra delen innefattar dialog med möjlighet till fördjupad kunskap. Den digitala utbildningen kommer att lanseras våren 2021. Insatserna finansieras av John Hedins Stiftelse Mariestad.


SPELA SUPERKRAFTSPELET VID LÄCKÖ SLOTT

För att spela Superkraftspelet läser du av bildikoner och svarar på frågor med gratis-appen Här finns liv.

Vilket djurs egenskaper är mest lika dina, och hur kan de bidra till den hållbara omställningen? Ta reda på svaren genom att spela Superkraftspelet vid Läckö slott! Naturstigen är 1,4 km och tillgänglighetsanpassad. Start vid växthuset.


Bild: Konstverket “Chrysalis” i Mariestad, av Ulrika Jansson.
VÄLKOMNA TILL SLUTKONFERENS TORSDAG 22 APRIL. Lär om projektet och ta del av lärdomar och reflektioner. Värd: Mariestads kommun. All praktisk info för att vara med kommer inom kort att återfinnas när du klickar här.

OFF SEASON ART GARDENING

Biosfärföreningen är 2018-2021 projektledare för detta internationella EU-projekt. Dess syfte är att bidra till en hållbar platsutveckling. Inom projektet ryms Land Art-installationer, utbyte mellan konstnärer inom ämnen som platsidentitet och trädgård samt att olika aktiviteter bjuder in till delaktighet hos invånarna. Mariestads kommun är projektägare. Projektpartners: Ukmerge kommun, Litauen, Sence of Place i Holland och Högskolan i Skövde. Kreativa Europa är medfinansiärer.


MIN PLATS I BIOSFÄREN

Vandringsutställningen Min plats i biosfären kommer att fortsätta visas utomhus under 2021. Utställningen har tagits fram av Vänermuseet. Biosfärföreningen sprider forskningsresultat från ”Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning”. Det sker i samverkan med forskare och Vänermuseet, bland annat genom en skrift, vandringsutställningen och två korta filmer. Forskningen har bland annat undersökt kulturmiljöns betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle.  Forskningen har utförts av Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle. Se filmer framtagna av biosfärföreningen med filmning av fotograf Jesper Anhede.

Ladda ner skriften här

NATURNYTTA I BIOSFÄROMRÅDET


Naturnytta i Biosfärområdet är ett LONA-projekt som syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Syftet är att öka kunskapen hos biosfärkommunernas politiker, tjänstepersoner och hos exploatörer som verkar i området. Projektet ska även bidra till att nya samverkansinsatser med långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete mellan deltagande kommuner kan utvecklas. Ekosystemtjänster, landskapsekologi, grön infrastruktur och samverkan är centrala delar.
Biosfärkontoret samordnar arbetet. Mariestads kommun är projektägare.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

PÅSKAKTIVITET AV FÖRSKOLEBARN INOM MARIESTADS KOMMUN

Mariestads centrum livades upp i påsk av barns hållbara pynt. Aktiviteter som denna ger barnen arenor i staden och det sprider glädje för alla generationer. Aktiviteten byggde på samverkan mellan barn, pedagoger, rektorer, chef för förskola och pedagogisk omsorg, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och initiativtagaren Tillväxt Mariestad.



MINIAMBASSADÖRER

Samverkan pågår mellan Biosfärområdet och Platåbergens Geopark där vi tar fram ett uppdaterat, lättillgängligt och lustfyllt material för miniambassadörsutbildningen. Anmäl er förskola redan nu inför start av utbildningen i höst. Sänd anmälan till info@vanerkulle.se

Platåbergens geopark har ansökt om en utnämning av Unesco. Vid ett ja finns det två Unescoutnämningar av tre möjliga i biosfärområdet. Besked ges under 2021.

EUROPA DIREKT SKARABORG NORDVÄST

Besked: Föreningens ansökan uppnådde inte de poäng som krävdes för att driva ett Europa Direktkontor.


 

Scroll to top