AKTUELLA PROJEKT OCH AKTIVITETER

NY LOGOTYP FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER SOM AGERAR HÅLLBART I BIOSFÄROMRÅDET


Vill ni vara med och sprida stolthet över att vara del av modellområdet för hållbar utveckling? För att använda logotypen behöver ni agera hållbart och vara medlem i Biosfärföreningen. Kontakta oss så berättar vi mer.


HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE


Det här projektet bidrar till stärkt besöksnäring tack vare Biosfärleden. Vandringsleden sträcker sig mellan Läckö slott och Mariestad och är snart färdiguppmärkt med nya markeringar. Det lanseras också en ny hemsida och nya kartor före sommaren! Där kan du läsa om delsträckor, faciliteter och annat som kan behövas för en härlig vistelse i Biosfärområdet. Projektet har också gett ett antal aktiviteter för besöksnäringsföretag. Projektledare är Destination Läckö Kinnekulle och projektsamverkan är aktiv mellan de tre biosfärkommunerna Lidköping, Götene och Mariestad. Biosfärföreningen är projektägare. Mer om projektet.


BARN BIDRAR MED INSEKTSHOTELL I BIOSFÄROMRÅDET

Alla förskolor i hela biosfärområdet bjöds in för att skapa insektshotell under 2020-2021 i samband med Biosfärområdets 10-årsfirande. Nu sitter det uppe mer än 50 insektshotell runtom i biosfärområdet med kanske 1000 nya rum för ökat surr. Det här är ett bidrag till den biologiska mångfalden och FNs globala mål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald.


BOKA UTSTÄLLNINGEN HÄR FINNS LIV OCH LÄR OM AGENDA 2030 OCH BIOSFÄROMRÅDET

Utställningen består av det 6 X 1,5 meter stora Kartspelet samt rollups som förklarar hur spelet går till.

Genom att använda appen Här finns liv som kan laddas ner gratis till mobilen eller läsplattan lär man sig om goda exempel och hållbara upplevelser i biosfärområdet och hur dessa är kopplade till FNs globala mål. Är ni nyfikna på att boka utställningen? Hör av er till oss!


MIN PLATS I BIOSFÄREN


Länk till film om 2021 års utställning

Kom och se vandringsutställningen Min plats i biosfären som visas utomhus under sommaren. Den visas mellan följande uppsättnings- och nedtagningsdatum:

  • 1-30 juli Marieholm, Mariestad.
  • 30 juli- 31 augusti Villa Giacomina parken, Lidköping
  • 31 augusti- 1 oktober Stora stenbrottet, Kinnekulle.

Om utställningens innehåll

Biosfärföreningen sprider forskningsresultat från ”Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning”. Det sker i samverkan med forskare och Vänermuseet, bland annat genom en skrift, vandringsutställningen och två korta filmer. Forskningen har bland annat undersökt kulturmiljöns betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle.  Forskningen har utförts av Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle. Se filmer framtagna av biosfärföreningen. Fotograf: Jesper Anhede.

Ladda ner skriften här

NY DIGITAL UTBILDNING FÖR BIOSFÄRAMBASSADÖRER

Foto Jesper Anhede

Biosfärföreningen har i samverkan med Dacapo Mariestad skapat en digital biosfärambassadörutbildning. Denna utgör del 1 av 2, där del 2 innefattar dialog med möjlighet till fördjupad kunskap. Den digitala utbildningen lanseras inom kort. Utbildningens framtagande finansieras av John Hedins Stiftelse Mariestad.


OFF SEASON ART GARDENING

Bild: Konstverket “Chrysalis” i Mariestad, av Ulrika Jansson.
VÄLKOMNA ATT SE INSPELNINGEN FRÅN SLUTKONFERENSEN som genomfördes 22 april. Lär om projektet och ta del av lärdomar och reflektioner. Värd: Mariestads kommun. Du behöver registrera dig för att få länken till den, det gör du genom att klicka här.

Biosfärföreningen är 2018-2021 projektledare för detta internationella EU-projekt. Dess syfte är att bidra till en hållbar platsutveckling. Inom projektet ryms Land Art-installationer, utbyte mellan konstnärer inom ämnen som platsidentitet och trädgård samt att olika aktiviteter bjuder in till delaktighet hos invånarna. Mariestads kommun är projektägare. Projektpartners: Ukmerge kommun, Litauen, Sence of Place i Holland och Högskolan i Skövde. Kreativa Europa är medfinansiärer. Under perioden juni-juli pågår arbetet med den avslutande projektrapporteringen.


BIOSFÄRKONFERENS PÅ BIOSFÄRDAGEN 2 JUNI

Klicka här för att ta del av samlat material från Biosfärkonferensen

Biosfärområdet fyllde 10 år förra året och på Biosfärdagen hölls en konferens där man fick ta del av olika exempel från modellområdet för hållbar utveckling. Ett 70-tal personer var med digitalt från lokalområdet och andra delar av Sverige!


NATURNYTTA I BIOSFÄROMRÅDET


Naturnytta i Biosfärområdet är ett LONA-projekt som syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Syftet är att öka kunskapen hos biosfärkommunernas politiker, tjänstepersoner och hos exploatörer som verkar i området. Projektet ska även bidra till att nya samverkansinsatser med långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete mellan deltagande kommuner kan utvecklas. Ekosystemtjänster, landskapsekologi, grön infrastruktur och samverkan är centrala delar.
Biosfärkontoret samordnar arbetet. Mariestads kommun är projektägare.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

MINIAMBASSADÖRER

Samverkan pågår mellan Biosfärområdet och Platåbergens Geopark där vi tar fram ett uppdaterat, lättillgängligt och lustfyllt material för miniambassadörsutbildningen. Anmäl er förskola redan nu inför start av utbildningen i höst. Sänd anmälan till info@vanerkulle.se

Platåbergens geopark har ansökt om en utnämning av Unesco. Vid ett ja finns det två Unescoutnämningar av tre möjliga i biosfärområdet. Besked ges under 2021.

SAMVERKAN MED GÖTENEBOSTÄDER AB

I samband med en nybyggnation i Götene kommer Biosfärföreningen och GöteneBostäder AB att samverka gällande gestaltningen av gården. Biosfär har fått 50000kr från Grevillis Fond för att ta fram en arbetsmodell för insatserna.


SPELA SUPERKRAFTSPELET VID LÄCKÖ SLOTT

Vilket djurs egenskaper är mest lika dina, och hur kan de bidra till den hållbara omställningen? Ta reda på svaren genom att spela Superkraftspelet vid Läckö slott! Naturstigen är 1,4 km och tillgänglighetsanpassad. Start vid växthuset.


PÅSKAKTIVITET AV FÖRSKOLEBARN INOM MARIESTADS KOMMUN

Barnen och deras insatser uppmärksammades i Mariestadstidningen

Mariestads centrum livades upp i påsk av barns hållbara pynt. Aktiviteter som denna ger barnen arenor i staden och det sprider glädje för alla generationer. Aktiviteten byggde på samverkan mellan barn, pedagoger, rektorer, chef för förskola och pedagogisk omsorg, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och initiativtagaren Tillväxt Mariestad.


 

Scroll to top