AKTUELLA PROJEKT OCH AKTIVITETER

NY BIOSFÄRAMBASSADÖR- UTBILDNING


Den digitala biosfärambassadörsutbildningen är framtagen i samverkan med Dacapo Mariestad och med ekonomiskt stöd av John Hedins Stiftelse Mariestad.

Har du funderat på att bli Biosfärambassadör – eller vill du helt enkelt veta mer om vad Biosfär handlar om? Passa på att gå steg 1 i den nya Biosfärambassadörsutbildningen före 20 oktober! Steg 2 erbjuds måndagen den 25e oktober kl.17.45-20.00 på Trädgårdens skola i Mariestad. Efter det kan du vara Biosfärambassadör.

Steg 1: Klicka här, ta del av informationen och kom in på den digitala utbildningen. När du klarat den får du ett bevis på det.

Steg 2: Vi ses på Trädgårdens skola, Mariestad, måndagen 25 oktober. Påbyggnadsutbildning från steg 1 sker kl.17.45-18.15. Sedan har vi en Biosfärambassadörsträff kl.18.30-20.00 vilken också ingår i steg 2. Efter detta är du Biosfärambassadör. Föranmälan till steg 2 sker till info@vanerkulle.se senast den 20 oktober. Du är varmt välkommen!


Foto Åsa Hellman

PILGRIMS WALK FOR FUTURE MARIESTAD LÖRDAG 23 OKTOBER

18 juli-30 oktober anordnas en pilgrimsvandring från Vadstena till Glasgow i Skottland, där FN:s klimattoppmöte COP26 kommer äga rum 1-12 nov. Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Mariestads församling bidrar genom att tillsammans erbjuda en lokal vandring 23 oktober som kommer att gå utmed en sträcka i Biosfärområdet där Pilgrimsleden och den nyuppmärkta Biosfärleden följs åt: Kusabron till Lugnås kyrka. Buss till Kusabron avgår kl. 9.30 från Marieholmskyrkan. Den hämtar sedan upp oss vid Lugnås kyrka och tar oss tillbaka till Mariestad. Denna vandring är ca 4 km och går i ojämn terräng. Medtag egen matsäck.

Anmälan till bussen görs till mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se  eller 0501-390500 vardagar kl. 10-12 senast 21 okt.

Vandringen kallas ”Pilgrim’s Walk for Future” och organiseras av Vadstena Pilgrimscentrum som hör till Linköpings stift, tillsammans med Växjö- och Lunds stift. Individer, trossamfund, föreningsliv, företag, organisationer och offentliga aktörer i samhället inbjuds att delta och bidra på olika sätt. Via den här länken walkforfuture.se/hem/budskap kan du finna mer information samt Boken Pilgrim’s Walk for Future: En resa mot klimaträttvisa och mot hjärtats grund, som har tagits fram specifikt för denna vandring och finns att köpa i Mariestads domkyrka.


HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE

Projektet bidrar till stärkt besöksnäring tack vare Biosfärleden som sträcker sig mellan Läckö slott och Mariestad. Den är nu uppmärkt med nya markeringar. Det har också lanserats en ny hemsida: www.biosfarleden.se Där kan du läsa om delsträckor, faciliteter och annat som kan behövas för en härlig vistelse i Biosfärområdet. Projektet har också gett ett antal aktiviteter för besöksnäringsföretag. Projektledare är Destination Läckö Kinnekulle. Projektsamverkan sker också mellan de tre biosfärkommunerna Lidköping, Götene och Mariestad. Biosfärföreningen är projektägare. Mer om projektet.


LOGOTYP FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER SOM AGERAR HÅLLBART I BIOSFÄROMRÅDET

Vill ni vara med och sprida stolthet över att vara del av modellområdet för hållbar utveckling? För att använda logotypen behöver ni agera hållbart och vara medlem i Biosfärföreningen. Kontakta oss så berättar vi mer.


BOKA UTSTÄLLNINGEN HÄR FINNS LIV OCH LÄR OM AGENDA 2030 OCH BIOSFÄROMRÅDET

Utställningen består av det 6 X 1,5 meter stora Kartspelet samt rollups som förklarar hur spelet går till.

Genom att använda appen Här finns liv som kan laddas ner gratis till mobilen eller läsplattan lär man sig om goda exempel och hållbara upplevelser i biosfärområdet och hur dessa är kopplade till FNs globala mål. Är ni nyfikna på att boka utställningen? Hör av er till oss!


BARN BIDROG MED INSEKTSHOTELL I BIOSFÄROMRÅDET

Alla förskolor i hela biosfärområdet bjöds in för att skapa insektshotell under 2020-2021 i samband med Biosfärområdets 10-årsfirande. Nu sitter det uppe mer än 50 insektshotell runtom i biosfärområdet med kanske 1000 nya rum för ökat surr. Det här är ett bidrag till den biologiska mångfalden och FNs globala mål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald.


BIOSFÄR MED I VÄSTRA GÖTALANDS HÅLLBARHETSVECKA TORSDAG 21 OKTOBER


Var med och lyssna till webinariet torsdagen den 21 oktober Kl.18-19. Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är Unescos enda område för lokala lösningar på globala utmaningar i Västra Götaland. Under webinariet får du veta mer om Biosfärarbetets roll och insatser. Du får också ta del av Hållbar besöksnäring i Biosfärområdet – ett aktuellt samverkansprojekt mellan Destination Läckö Kinnekulle, Mariestads kommun och Biosfärföreningen.

Medverkande är bland annat Susanne Andersson, Kommunalråd i Götene kommun, Helena Torsell, Verksamhetsledare för Biosfär Vänerskärgården med Kinnekulle och Mikael Lundgren. Kommunutvecklare, Götene kommun.

LÄNK TILL ANMÄLAN & WEBINARIET Klicka här för att komma till webinariet torsdagen 21 oktober kl.18-19.


BIOSFÄRAMBASSADÖRTRÄFF 25 OKTOBER

Foto Linnéa Gustafsson

Vi kommer att ha nästa ambassadörsträff måndagen 25 oktober kl.18.30 – 20.00 på Trädgårdens skola i Mariestad. På agendan finns den nya Biosfärambassadörsutbildningen, den nyuppmärkta Biosfärleden och den nya miniambassadörsutbildningen. Det blir också ett gott tillfälle för oss att ses och byta idéer med varandra. Anmälan sker till info@vanerkulle.se senast 20 oktober.


AGENDA 2030 – PROCESSDAG

På vilka sätt bidrar vår organisation till Agenda 2030 idag? Genom en processdag ville läroplattformen Dacapo Mariestad svara på detta. De arbetar hållbart på många sätt idag, inte minst genom sina utbildningar. Under dagen ville man också skapa tydlighet kring kommande steg och ta fram ett underlag för kommunikationsinsatser. Skulle ni önska liknande processledning för er verksamhet? Välkomna att höra av er till Biosfärföreningen!


KOMMUNIKATIONSPROJEKTET MIN PLATS I BIOSFÄREN

Länk till film om 2021 års utställning

Biosfärföreningen deltar i ett kommunikationsprojekt för spridning av forskning, utförd i Biosfärområdet. Där har ingått en utställning som visats utomhus under sommaren i Mariestad, Lidköping och Stora Stenbrottet, Kinnekulle. För att ta del av forskningsresultaten, klicka på länkarna nedan.

Ladda ner skriften här

Länk till forskningsartikeln Relationships Between Identity, Well-Being, and Willingness to Sacrifice in Personal and Collective Favorite Places: The Mediating Role of Well-Being

OFF SEASON ART GARDENING

Bild: Konstverket Chrysalis i Mariestad, av Ulrika Jansson.
Projektet är i slutfasen av rapporteringen till EU.

Biosfärföreningen var 2018-2021 projektledare för detta internationella EU-projekt. Dess syfte var att bidra till en hållbar platsutveckling. Inom projektet rymdes Land Art-installationer, utbyte mellan konstnärer inom ämnen som platsidentitet och trädgård samt att olika aktiviteter bjuder in till delaktighet hos invånarna. Mariestads kommun var projektägare. Projektpartners: Ukmerge kommun, Litauen, Sence of Place i Holland och Högskolan i Skövde. Kreativa Europa var medfinansiärer.


BIOSFÄRKONFERENS VID FIRANDE AV BIOSFÄRDAGEN 2 JUNI

Tack alla medverkande! Som gåva planteras 20 träd i Vi-skogen

Biosfärområdet fyllde 10 år förra året och på Biosfärdagen hölls en konferens där man fick ta del av olika exempel från modellområdet för hållbar utveckling. Ett 70-tal personer var med digitalt från lokalområdet och andra delar av Sverige!


VIABLE CITIES


Mariestad är en av 23 svenska städer som tillsammans med Viable Cities och fyra myndigheter kraftsamlar för att bli klimatneutrala och hållbara städer. En central del i Viable Cities är Klimatkontrakt 2030. I Mariestad kommer man bland annat att testa delningstjänster för fordon och Biosfärföreningen kommer konkret att bland annat bidra i arbetet med invånardialogen.


BIOSFÄR I SAMVERKAN MED GÖTENEBOSTÄDER AB OCH SKANSKA

56 st nya hyreslägenheter ska byggas i två nya sexvåningshus, av Skanska på fastigheten Melonen 6 i centrala Götene. Den slutliga utformningen av områdets nya utemiljö kommer att ske i kommunikation med såväl boende i området som med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Tanken är att hyresgästerna idéer och biosfärområdets intentioner kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska medverka till designen av den nya kringbyggda gården på fastigheten. Biosfärföreningen har fått 50000kr från Grevillis Fond för att ta fram en arbetsmodell för insatserna. Länk till mer information.


NATURNYTTA I BIOSFÄROMRÅDET

Naturnytta i Biosfärområdet är ett LONA-projekt som syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Startskottet gick den 2 september då utbildningen startade under ledning av Sweco. Syftet är att öka kunskapen hos biosfärkommunernas politiker, tjänstepersoner och hos exploatörer som verkar i området. Projektet ska även bidra till att nya samverkansinsatser med långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete mellan deltagande kommuner kan utvecklas. Ekosystemtjänster, landskapsekologi, grön infrastruktur och samverkan är centrala delar.
Biosfärkontoret samordnar arbetet. Mariestads kommun är projektägare.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

NY MINIAMBASSADÖRSUTBILDNING!

Biosfärföreningen och Platåbergens Geopark har tagit fram ett uppdaterat, lättillgängligt och lustfyllt material som förskolor kan använda för att utbilda barnen. Vill ni har tillgång till materialet? Sänd anmälan till info@vanerkulle.se

Platåbergens geopark har ansökt om en utnämning av Unesco. Vid ett ja finns det två Unescoutnämningar av tre möjliga i biosfärområdet. Besked ges under 2021.

KARTSPELET VISAS PÅ VÄNERMUSÉET, LIDKÖPING I OKTOBER

Hur fort hittar ni svaren som gömmer sig i Kartspelet? Kom till Vänermuséet och spela tänkvärda och roliga spel för hela familjen!

Kartspelet finns på plats hos Vänermuséet i Lidköping från och med lördag 1 oktober. Ladda ner gratisappen Här finns liv i din mobil eller läsplatta och lär om Agenda 2030 vid Kartspelet.


SPELA SUPERKRAFTSPELET VID LÄCKÖ SLOTT

Vilket djurs egenskaper är mest lika dina, och hur kan de bidra till den hållbara omställningen? Ta reda på svaren genom att spela Superkraftspelet vid Läckö slott! Naturstigen är 1,4 km och tillgänglighetsanpassad. Start vid växthuset.


FAMILJEAKTIVITETER PÅ RÅBÄCKS HAMN LÖRDAG 28 AUGUSTI

Platåbergens Geopark och Biosfärområdet uppmärksammade Lokala Naturvårdens dag. Vi presenterade den nya miniambassadörsutbildningen – en utbildning som vänder sig till barn i övre förskoleåldern genom att man får testa Superkraftsspelet som ingår i den. Man kunde också göra flera Geokidsaktiviteter- testa att laga fika på stormkök, bygga vulkaner, gå på fossiljakt och lära sig mer om vår fantastiska natur! Vi sände live via Facebook med intervjuer från platsen. Dagen var ett samarrangemang mellan Platåbergens Geopark, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri.


KARTSPELET VISADES PÅ LUNDSBRUNN RESORT OCH SPA

Kartspelet fanns på plats i ett av anläggningens fina konferensrum under sommaren. Biosfär tackar för fin samverkan med Lundsbrunn Resort & Spa.


PÅSKAKTIVITET AV FÖRSKOLEBARN INOM MARIESTADS KOMMUN

Barnen och deras insatser uppmärksammades i Mariestadstidningen

Mariestads centrum livades upp i påsk av barns hållbara pynt. Aktiviteter som denna ger barnen arenor i staden och det sprider glädje för alla generationer. Aktiviteten byggde på samverkan mellan barn, pedagoger, rektorer, chef för förskola och pedagogisk omsorg, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och initiativtagaren Tillväxt Mariestad.


 

Scroll to top