AKTUELLA PROJEKT OCH AKTIVITETER

NY LOGOTYP FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER SOM AGERAR HÅLLBART I BIOSFÄROMRÅDET


Vill ni vara med och sprida stolthet över att vara del av modellområdet för hållbar utveckling? För att använda logotypen behöver ni agera hållbart och vara medlem i Biosfärföreningen. Kontakta oss så berättar vi mer.


BIOSFÄRAMBASSADÖRSTRÄFF 20 SEPTEMBER

Vi hoppas kunna ses på riktigt på Hjelmsäter

Kommande Biosfärambassadörsträff är planerad till måndag 20 september kl.18. Vi hoppas då kunna ses “på riktigt” på Hjelmsäter. Träffen kommer bland annat att ge senaste nytt från Biosfärkontoret, inblick i den nya Biosfärambassadörsutbildningen, Biosfärleden och framför allt erfarenhetsutbyte mellan varandra. Om vi kan ses kommer vi att få se biokolanläggningen och lära oss om biokolets fina egenskaper för vår planet. Träffen är både för våra befintliga Biosfärambassadörer och för er som går den nya Biosfärambassadörutbildningen, och har klarat av den digitala delen / steg 1. Anmälan sker till info@vanerkulle.se senast 15 september.


HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE


Det här projektet bidrar till stärkt besöksnäring tack vare Biosfärleden. Vandringsleden sträcker sig mellan Läckö slott och Mariestad och är snart färdiguppmärkt med nya markeringar. Det lanseras också en ny hemsida och nya kartor före sommaren! Där kan du läsa om delsträckor, faciliteter och annat som kan behövas för en härlig vistelse i Biosfärområdet. Projektet har också gett ett antal aktiviteter för besöksnäringsföretag. Projektledare är Destination Läckö Kinnekulle och projektsamverkan är aktiv mellan de tre biosfärkommunerna Lidköping, Götene och Mariestad. Biosfärföreningen är projektägare. Mer om projektet.


BARN BIDRAR MED INSEKTSHOTELL I BIOSFÄROMRÅDET

Alla förskolor i hela biosfärområdet bjöds in för att skapa insektshotell under 2020-2021 i samband med Biosfärområdets 10-årsfirande. Nu sitter det uppe mer än 50 insektshotell runtom i biosfärområdet med kanske 1000 nya rum för ökat surr. Det här är ett bidrag till den biologiska mångfalden och FNs globala mål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald.


BOKA UTSTÄLLNINGEN HÄR FINNS LIV OCH LÄR OM AGENDA 2030 OCH BIOSFÄROMRÅDET

Utställningen består av det 6 X 1,5 meter stora Kartspelet samt rollups som förklarar hur spelet går till.

Genom att använda appen Här finns liv som kan laddas ner gratis till mobilen eller läsplattan lär man sig om goda exempel och hållbara upplevelser i biosfärområdet och hur dessa är kopplade till FNs globala mål. Är ni nyfikna på att boka utställningen? Hör av er till oss!


Foto Åsa Hellman

PILGRIMS WALK FOR FUTURE 23 OKTOBER

18 juli-30 oktober anordnas en pilgrimsvandring från Vadstena till Glasgow i Skottland, där FN:s klimattoppmöte COP26 kommer äga rum 1-12 nov. Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Mariestads församling bidrar genom att tillsammans erbjuda en lokal vandring 23 oktober som kommer att gå utmed en sträcka i Biosfärområdet där Pilgrimsleden och den nyuppmärkta Biosfärleden följs åt.

Det kommer att finnas mer information om det här längre fram, samt på svenskakyrkan.se/mariestad/pilgrim .

Vandringen som kallas ”Pilgrim’s Walk for Future” organiseras av Vadstena Pilgrimscentrum som hör till Linköpings stift, tillsammans med Växjö- och Lunds stift. Individer, trossamfund, föreningsliv, företag, organisationer och offentliga aktörer i samhället inbjuds att delta och bidra på olika sätt.

BESÖK VANDRINGSUTSTÄLLNINGEN MIN PLATS I BIOSFÄREN I SOMMAR!


Länk till film om 2021 års utställning

Kom och se vandringsutställningen Min plats i biosfären som visas utomhus under sommaren. Den visas mellan följande uppsättnings- och nedtagningsdatum:

  • 1-30 juli Marieholm, Mariestad.
  • 30 juli- 31 augusti Villa Giacomina parken, Lidköping
  • 31 augusti- 1 oktober Stora stenbrottet, Kinnekulle.

Aktivitetsprogram för er som vill göra mer vid utställningen

Om utställningens innehåll

Biosfärföreningen sprider forskningsresultat från ”Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning”. Det sker i samverkan med forskare och Vänermuseet, bland annat genom en skrift, vandringsutställningen och två korta filmer. Forskningen har bland annat undersökt kulturmiljöns betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle.  Forskningen har utförts av Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle. Se filmer framtagna av biosfärföreningen. Fotograf: Jesper Anhede.

Ladda ner skriften här

Länk till forskningsartikeln Relationships Between Identity, Well-Being, and Willingness to Sacrifice in Personal and Collective Favorite Places: The Mediating Role of Well-Being

NY DIGITAL UTBILDNING FÖR BIOSFÄRAMBASSADÖRER

Biosfärföreningen har i samverkan med Dacapo Mariestad tagit fram en helt ny och digital biosfärambassadörutbildning. Denna utgör del 1 av 2. Klicka här för att läsa mer om Biosfärambassadörskonceptet. Del 2 innebär en träff med Biosfär för ökad kunskap. När du klarat steg 1 & 2 är du Biosfärambassadör.

Direktlänk till den digitala utbildningen.

Den digitala biosfärambassadörsutbildningen är framtagen med ekonomiskt stöd av John Hedins Stiftelse Mariestad.


OFF SEASON ART GARDENING

Biosfärföreningen är 2018-2021 projektledare för detta internationella EU-projekt. Dess syfte är att bidra till en hållbar platsutveckling. Inom projektet ryms Land Art-installationer, utbyte mellan konstnärer inom ämnen som platsidentitet och trädgård samt att olika aktiviteter bjuder in till delaktighet hos invånarna. Mariestads kommun är projektägare. Projektpartners: Ukmerge kommun, Litauen, Sence of Place i Holland och Högskolan i Skövde. Kreativa Europa är medfinansiärer. Under perioden juni-juli pågår arbetet med den avslutande projektrapporteringen.


BIOSFÄRKONFERENS PÅ BIOSFÄRDAGEN 2 JUNI

Tack alla medverkande! Som gåva planteras 20 träd i Vi-skogen

Biosfärområdet fyllde 10 år förra året och på Biosfärdagen hölls en konferens där man fick ta del av olika exempel från modellområdet för hållbar utveckling. Ett 70-tal personer var med digitalt från lokalområdet och andra delar av Sverige!


SPELA KARTSPELET PÅ LUNDSBRUNN RESORT OCH SPA


Nu sitter Kartspelet uppe i ett av anläggningens fina konferensrum. Allt du behöver för att spela är en mobil eller läsplatta. Ladda ner gratis-appen Här finns liv och leta efter svaren på den 6 meter långa kartbilden! Utställningen sitter uppe till och med 15 augusti.

Både Kartspelet och Superkraftspelet finns på plats. Tänkvärda och samtidigt roliga spel för hela familjen

BIOSFÄR I SAMVERKAN MED GÖTENEBOSTÄDER AB


56 st nya hyreslägenheter ska byggas i två nya sexvånings punkthus på fastigheten Melonen 6 i centrala Götene. Den slutliga utformningen av områdets nya utemiljö kommer att ske i kommunikation med såväl boende i området som med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Tanken är att hyresgästerna idéer och biosfärområdets intentioner kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska medverka till designen av den nya kringbyggda gården på fastigheten. Biosfärföreningen har fått 50000kr från Grevillis Fond för att ta fram en arbetsmodell för insatserna. Länk till mer information.


NATURNYTTA I BIOSFÄROMRÅDET

Naturnytta i Biosfärområdet är ett LONA-projekt som syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Syftet är att öka kunskapen hos biosfärkommunernas politiker, tjänstepersoner och hos exploatörer som verkar i området. Projektet ska även bidra till att nya samverkansinsatser med långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete mellan deltagande kommuner kan utvecklas. Ekosystemtjänster, landskapsekologi, grön infrastruktur och samverkan är centrala delar.
Biosfärkontoret samordnar arbetet. Mariestads kommun är projektägare.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

MINIAMBASSADÖRER

Samverkan pågår mellan Biosfärområdet och Platåbergens Geopark där vi tar fram ett uppdaterat, lättillgängligt och lustfyllt material för miniambassadörsutbildningen. Anmäl er förskola redan nu inför start av utbildningen i höst. Sänd anmälan till info@vanerkulle.se

Platåbergens geopark har ansökt om en utnämning av Unesco. Vid ett ja finns det två Unescoutnämningar av tre möjliga i biosfärområdet. Besked ges under 2021.

SPELA SUPERKRAFTSPELET VID LÄCKÖ SLOTT

Vilket djurs egenskaper är mest lika dina, och hur kan de bidra till den hållbara omställningen? Ta reda på svaren genom att spela Superkraftspelet vid Läckö slott! Naturstigen är 1,4 km och tillgänglighetsanpassad. Start vid växthuset.


PÅSKAKTIVITET AV FÖRSKOLEBARN INOM MARIESTADS KOMMUN

Barnen och deras insatser uppmärksammades i Mariestadstidningen

Mariestads centrum livades upp i påsk av barns hållbara pynt. Aktiviteter som denna ger barnen arenor i staden och det sprider glädje för alla generationer. Aktiviteten byggde på samverkan mellan barn, pedagoger, rektorer, chef för förskola och pedagogisk omsorg, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och initiativtagaren Tillväxt Mariestad.


 

Scroll to top