AKTUELLA PROJEKT

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE


Projektet ska skapa affärsutveckling utifrån den befintliga biosfärleden (vandring och cykling).

Just nu pågår bland annat inventering av biosfärleden.

Läs mer om projektet här >>

Biosfärleden, Lugnås

MIN PLATS I BIOSFÄREN


Ladda ner skriften här

Biosfärföreningen kommunicerar tillsammans med forskare och Vänermuseet resultat från forskningen Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning“. Det sker bland annat genom en skrift, en vandringsutställning och två korta filmer.

Kom till utställningen Min plats i biosfären som visas utomhus i sommar!

Se filmer framtagna av biosfärföreningen med fotograf Jesper Anhede.

Juni Stenhusbacken, Lidköping

Juli, Ekudden, Bäcken, Mariestad

Augusti, Kalkstensbrottet, Kinnekulle, Götene

Forskningen har bland annat undersökt kulturmiljöns betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle.  Skriften ”Min plats i biosfären” är den första delen av kommunikationsprojektet och har finansierats av FORMAS. Del två är vandringsutställningen, i samarbete med Vänermuseet. Forskningen har utförts av Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle.

*HÄR FINNS LIV


*Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som 2018 -2019 inspirerat, lyft och levandegjort det engagerade arbete som pågår i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Projektet är avslutat men lever vidare på flera sätt.

Du kan bland annat även fortsättningsvis ladda ner gratis-appen *Här finns liv och spela Superkraftspelet utmed naturstigen vid Läckö slott. Genom spelet får du veta vilket djurs egenskaper som är mest lika dina. Samtidigt lär du dig om FNs globala mål nr 15 i Agenda 2030 Ekosystem och biologisk mångfald. Appen bidrar också till ökad kunskap om biosfärområdenas roll som arenor för hållbar samhällsutveckling.

Här finns liv-appens Kartspel finns numera på De la Gardiegymnasiet i Lidköping

Läs mer om Här finns liv här >>

 

Scroll to top