AKTUELLA PROJEKT OCH AKTIVITETER

SEMPER SATSAR PÅ BIOSFÄRSTRÅK I CENTRALA GÖTENE


Projektet Sempers Biosfärstråk har nu startat. Den gamla banvallen i Götene mellan Lidköpingsvägen och väg 44 kommer under 2023-2024 förskönas och bli mer tilltalande för bin, humlor och människor. Projektet syftar till att sprida kunskap om att bevara, utveckla och stödja natur- och kulturvärden, samt att biosfärområden är arenor för implementering av FN:s globala mål och Agenda 2030. Finansiärer: Naturvårdsverket, Semper, Grevillis fond. Götene kommun är projektägare och Biosfärföreningen är projektledare.

Semper fototävling pågår till och med 30 september. Var med du också! Läs mer här.
På LONA-dagarna 25 och 26 augusti lärde sig barnen om värdet av biologisk mångfald och de sådde ängsmark under ledning av Götenes kommunekologer.
Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

LOGOTYP FÖR FÖRETAG SOM AGERAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID I BIOSFÄROMRÅDET

Vill ni vara med och sprida stolthet över att vara del av modellområdet för hållbar utveckling? För att använda logotypen behöver ni agera för en hållbar framtid och vara medlem i Biosfärföreningen. Kontakta oss så berättar vi mer!


GÅ BIOSFÄRAMBASSADÖRS-UTBILDNINGEN

Den digitala biosfärambassadörsutbildningen är framtagen i samverkan med Dacapo Mariestad och med ekonomiskt stöd av John Hedins Stiftelse Mariestad.

Välkommen att ingå i biosfärnätverket genom att bli biosfärambassadör. Utbildningen är digital och du kan gå steg 1 redan nu. Klicka här, för mer information.


JUST NU FINNS KARTSPELET HOS SPEKTRUM I GÖTENE

Utställningen består av det 6 X 1,5 meter stora Kartspelet samt rollups som förklarar hur spelet går till.

Genom att använda appen Här finns liv som kan laddas ner gratis till mobilen eller läsplattan lär man sig om biosfärområdet och FNs globala mål.


ÖPPEN FÖRELÄSNING MED KLIMATPSYKOLOG KATA NYLÉN 16 MARS


2022


BALTHAZAR BESÖKTE MARIESTAD OCH LIDKÖPING PÅ HÖSTLOVET

“Kasta om” sker onsdag 2 nov kl.15 på Elvärket, Mariestad och torsdag 3 nov kl.13 på Vänermuséet, Lidköping.

Biosfär samverkar med Vadsbo museum och Vänermuséet för ökad kunskap om hållbarhet hos barn och unga. Ett par av årets aktiviteter är “Kasta om” där man får lära sig om hur sopor blir till energi. Tillfällena lockar också till fantasi kring innovation!


FÖREDRAG OM EGNAHEMSFABRIKEN PÅ HÅLLBARHETSFESTIVALEN

Föredraget gavs måndagen 17 oktober kl.17.00 i aulan på Trädgårdens skola, Mariestad.


BIOSFÄR PÅ KULTUR- OCH SKÖRDEFESTEN 24 SEPTEMBER

Biosfär var med vid Mariestads Kultur- och skördefest och pratade klimatneutralitet. Tack alla som stannade till och pratade med oss!

Vinnare i tävlingen “Mer surr i Biosfären” i kategorin “Bästa pollinerarträdgård” är Kristina och Lars Jonegård. Vinnare i kategorin “Insats för vilda pollinatörer” är Pontus Bengtsson.
Klimatcoach och Biosfärambassadör Laura Berns van Unen

PILGRIMS WALK FOR FUTURE BIOSFÄRLEDEN LÖRDAG 3 SEPTEMBER

Vandringen arrangerades av Svenska kyrkan och Biosfär i samverkan. Gemensam tågresa från Mariestad till Råbäck. Stegen gick i kuperad terräng till Hällekis för att sedan ta tåget tillbaka.


TÄVLING FÖR MER SURR I BIOSFÄREN

Det har under sommaren varit möjligt att tävla i de två kategorierna “Bästa pollinerarträdgården” och “Insats för vilda pollinatörer”. Tävlingen är nu avslutad och vinnarna har korats.Klicka här för all information om tävlingen.


AMBASSADÖRSTRÄFF OCH UTBYTE MED ÖSTRA VÄTTERBRANTERNA

Senaste träffen var på Hjelmsäter lördagen 2 april. Vi fick en visning av biokolanläggningen och träffade Östra Vätterbranterna. Ambassadörer, styrelseledamöter och Biosfärkontoret var på plats.


HÅLLBARHETSWORKSHOP

22 mars gav Biosfär en hållbarhetsworkshop med ledningsgruppen Ekonomiservice, Regionservice VGR på residenset i Mariestad. Syftet var att skapa en ökad tydlighet av kommande hållbarhetssteg inom hållbarhetens alla tre aspekter.

Hållbarhetsworkshop med VGR

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE

Vi hade en digital besöksnäringsträff 7 februari kl.10-11. Vi summerade projektet Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle , gick igenom marknadsföringstips och det gavs inblick i en ny kommunikationsstrategi för området.


KULTUR- OCH SKÖRDEFESTEN I MARIESTAD 30 SEPTEMBER


Biosfär var med på innergården vid Vadsbo museum med fokus på ett klimatneutralt Mariestad 2030. Tipspromenaden är nu rättad. Första pris för flest rätt är ett insektshotell. Biokol från Hjelmsäter och boken ett hållbart liv utlottas bland alla deltagarna. Vinnarna kontaktas under måndagen 2 oktober. Rätt rad finner du nedan. Skiljefrågan: 17.

 1. 1 Genomförbar, livskraftig
 2. X Torsö
 3. 2 2050
 4. 2 Mariestad – Läckö slott
 5. X 7 st biosfärområden
 6. 2 Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
 7. X Ca 70%
 8. 1 Begränsa globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser
 9. 2 Gå, cykla, samåka
 10. 2 Rusta samhällen för de utmaningar som ökad uppvärmning ger.

BIOSFÄR MED PÅ VÄNERENERGIDAGEN I MARIESTAD LÖRDAG 16 SEPTEMBER

Biosfär var med när vår GULLD-medlem Vänerenergi firade tio år. Hos oss kunde man upptäcka Vänern och sjöns liv med Vänervagnen och lära om Klimatneutrala Mariestad. Vi höll också i intervjuer med lokala inspiratörer! Läs mer om det som hände här.

Tipspromenadens skiljefråga hade svaret 17 och rätt svar på frågorna var dessa:

 1. X 2010
 2. 1 2004
 3. 2 2050
 4. X 7 stycken
 5. X 140 km
 6. 2 Arbeta för helheten, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
 7. X 70 %
 8. 2 vatten
 9. 1 Att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen från växthusgaser.
 10.  2 Klimatanpassning handlar om att rusta samhällen för de nya utmaningar
  som en ökad uppvärmning ger.
 11.  X vatten
 12.  X Global Geopark och Biosfärområde

VANDRING PÅ KINNEKULLE LÖRDAG 2 SEPTEMBER

Vi vandrar utmed Biosfärleden

Svenska kyrkans församlingar i Mariestad och Lidköping arrangerade vandringen tillsammans med biosfärområdet i syfte att uppmärksamma klimatet och att värna vår relation till naturen. Tack alla som var med!


NYHETSBREV JULI 2023

Nytt Nyhetsbrev ute 13 juli! Om du inte redan prenumererar på det så anmäl dig via rutan längst ner till höger här på hemsidan.

Från mars till december är 10 hushåll med i ett projekt för ökat fokus på klimat- och energismarta vanor! De får en inspirationsföreläsning, hembesök av energirådgivare, motiverande samtal, litteratur och inblick i forskning som banar väg för nya steg framåt. Läs intervjuer med deltagarna nedan! (Publiceras v.26-29)

Intervjuerna publiceras undan för undan v.26-34.

Läs mer om projektet här!


BIOSFÄR PÅ STADSNÄRA LANTGÅRD 7 MAJ

Man kunde under söndagen utforska naturen med håvar och luppar- med hjälp av Kent Bodström från Naturskyddsföreningen.

Biosfär bjöd på olika aktiviteter under vårmarknaden. Man kunde också gå tipspromenad och delta i en tävling genom att dela med sig av tips för en pollinerarvänlig trädgård. Vinnarna av 1:a, 2:a och 3:e pris meddelas den 16 maj.


GENOMFÖRD PILOTSTUDIE I BIOSFÄROMRÅDET

Naturvårdsverket beviljade Biosfärsområdet 500 000 kr 2022 till ett pilotprojekt för att undersöka hur biosfärområdet tillsammans med Lidköpings- Götene och Mariestads kommuner kan arbeta med gränsöverskridande risk- och sårbarhetsanalyser och klimatanpassning. Man har bland annat sett på hur dagvattenhantering och vattenavrinning i landskapet kan ske med hjälp av naturbaserade lösningar i större omfattning – utformat med hänsyn till biologisk mångfald. Här kan du läsa rapporten.


2022


FORSKARKONFERENS MÖTESPLATS BIOSFÄR OKT

Här kan du läsa en sammanfattning om konferensen

Konferensen samlade forskare, myndigheter, länsstyrelser, kommuner och representanter från Sveriges biosfärområden. Den genomfördes som en hybridkonferens med möjlighet att delta digitalt eller fysiskt i Umeå och Kristianstad.


TACK ALLA SOM GICK BIOSFÄROMRÅDETS TIPSPROMENAD PÅ LÖJROMMENS DAG 13 NOVEMBER

Priset var 2 st 3-rättersmiddagar hos Restaurang Sjöboden på Spiken. Vinnaren har meddelats.


HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE – SÅ KAN NI LYFTA ER DEL I BIOSFÄROMRÅDET

Broschyr med tips om marknadsföring!

Är du en hållbart agerande företagare i Biosfärområdet? Nu finns en broschyr med tips om hur ni kan lyfta era insatser kopplade till att ni finns i ett av världens modellområden för hållbar utveckling! Klicka här för att se och skriva ut ditt eget exemplar.

Använd också den interaktiva handboken Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle

Broschyren och handboken togs fram i projektet Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle som bidragit till stärkt besöksnäring utmed Biosfärleden: www.biosfarleden.se Projektsamverkan: Destination Läckö Kinnekulle, Mariestads turism och Biosfärföreningen. Mer om projektet.


KLIMATSAMTAL I MARIESTAD

Laura Berns-van Unen, klimatcoach och biosfärambassadör, gav tillfällen att öva, reflektera och fylla på kunskapen om att leva klimatvänligt.

Samtalen är avslutade. För mer info se www.medborgarskolan.se (Sök klimatsamtal eller 1342704)

FÖREDRAG OCH WORKSHOPS MED ISABELLE MCALLISTER

Föredrag och workshops gavs 22 oktober i Mariestad och Lidköping.

BIOSFÄRDAGEN 2 JUNI

Årets GULLD-fondsmottagare 2022 av 15000 kr var Medborgarskolan Mariestad och Vojagi Kune Handelsbolag. Det tillkännagavs i gästhamnen, Mariestad på Biosfärdagen den 2 juni. Organisationerna representeras av Laura Berns van Unen och Anna van der Tol. Läs mer här om motiveringen och GULLD-fonden.

På Biosfärdagen uppmärksammade vi också när barn från Skattkistans förskola i Götene kommun iakttog en sollitär pollinerare som kom ut ur ett av barnens byggda instektshotell. Klicka här för att se inlägget.


VÅRRUNDAN, KINNEKULLE 7 & 8 MAJ

Birgitta Gärdefors, Biosfärambassadör, gav guidade vandringar på Österplana hed

Biosfärföreningen fanns på plats på Vårrundan med tema ekosystem och naturens biologiska mångfald.


HÅLLBART TILLVERKAT PÅSKPYNT AV FÖRSKOLEBARN I MARIESTAD

Alla förskoleverksamheter inom Mariestads kommunråde bjöds in att visa sina påsk-ris i Esplanaden. Samverkan mellan förskolorna, Mitt Mariestad, AME och Biosfärföreningen.


ÅRSMÖTE 12 APRIL

Årsmötet genomfördes på Lundsbrunn Resort & Spa 12 april.


BIOLOGISK MÅNGFALD I TRÄDGÅRDEN

Biosfär ingår i ett projekt där trädgården på Stadsnära lantgård i Lidköping utvecklas med blommande växter, livsmiljöer och boplatser för olika pollinatörer. Kunskap sprids om hoten mot den biologiska mångfalden. I projektet ingår också Naturskyddsföreningen Lidköping, Studiefrämjandet Skaraborg, Lidköpings Trädgårdsförening och Lidköpings kommun.


2021

AGENDA 2030 – PROCESSDAG

På vilka sätt bidrar vår organisation till Agenda 2030 idag? Genom en processdag ville läroplattformen Dacapo Mariestad svara på detta. De arbetar hållbart på många sätt idag, inte minst genom sina utbildningar. Under dagen ville man också skapa tydlighet kring kommande steg och ta fram ett underlag för kommunikationsinsatser. Skulle ni önska liknande processledning för er verksamhet? Välkomna att höra av er till Biosfärföreningen!


BIOSFÄR I SAMVERKAN MED GÖTENEBOSTÄDER OCH SKANSKA


56 st nya hyreslägenheter ska byggas i två nya sexvåningshus, av Skanska på fastigheten Melonen 6 i centrala Götene. Den slutliga utformningen av områdets nya utemiljö kommer att ske i kommunikation med boende i området och biosfärföreningen. Vi har fått 50000kr från Grevillis Fond för att ta fram en arbetsmodell för insatserna. Länk till mer information.


MARIESTADSFÖRENINGAR – VÄLKOMNA TILL INSPIRATIONSKVÄLL

Bli en klimatneutral förening! Välkomna torsdagen 31 augusti kl.18.00-19.30 på Nygatan 3 (Studiefrämjandet). Arrangörer: Mariestads kommun, Unesco Biosfärområde och Studiefrämjandet Skaraborg. Föranmälan om 2 pers/förening till sofia.guldbrand@vanerkulle.se senast 25 augusti.

Välkomna!

VIABLE CITIES

Mariestad kraftsamlar tillsammans med 22 andra svenska städer i Viable Cities när fyra myndigheter också arbetar för mer klimatneutrala städer. En central del i Viable Cities är Klimatkontrakt 2030. Biosfärföreningen bidrar i arbetet genom att vara med vid framtagningen av ett klimatspel, invånardialoger och insatser för att föreningar ska kunna bli klimatneutrala. Arbetet med Klimatneutrala Mariestad ingår i Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Omställningsteamet samlat 22 sept 2022. Teamet består av Sweco, Toyota, LRF, Linköpings Universitet, Högskolan i Skövde, Mariestads kommun och Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

PROJEKT ÖVERSIKT BLÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR

Inom projektet har man tagit fram en översiktlig analys över den blåa- och gröna infrastrukturen i biosfärområdet. Syftet har varit att se olika naturområdens betydelse för helheten i landskapet och enklare kunna göra avvägningar och ställningstaganden vid exempelvis byggande av nya bostäder. Främst är det kommunerna som kan ha nytta av analysen i sitt arbete med detaljplaner, friluftsplaner och liknande. I projektet har man utvecklat ett verktyg kopplat till analysen. Arbetet pågick mellan april 2021 till december 2022 och var ett samarbete mellan Mariestad-, Lidköping- och Götene kommuner, biosfärområdet och Högskolan i Skövde. Här kan du läsa rapporten.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

MINIAMBASSADÖRSUTBILDNING

Biosfärföreningen och Platåbergens Geopark har tagit fram ett uppdaterat, lättillgängligt och lustfyllt material som förskolor kan använda för att utbilda barn i åldern 5-6 år.


SPELA SUPERKRAFTSPELET VID LÄCKÖ SLOTT

Vilket djurs egenskaper är mest lika dina, och hur kan de bidra till den hållbara omställningen? Ta reda på svaren genom att spela Superkraftspelet vid Läckö slott! Naturstigen är 1,4 km och tillgänglighetsanpassad. Start vid växthuset.


2022


NATURNYTTA I BIOSFÄROMRÅDET

Naturnytta i Biosfärområdet var ett LONA-projekt med syfte att öka kunskapen hos politiker, tjänstepersoner och exploatörer som verkar i biosfärområdet. Projektet bidrog även till utveckling av nya samverkansinsatser mellan biosfärkommunerna. Ekosystemtjänster, landskapsekologi och grön infrastruktur var centrala delar.
Sweco var ledare för utbildningen, Biosfärkontoret samordnade arbetet och Mariestads kommun var projektägare. Här kan du läsa slutrapporten.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

 

Scroll to top