AKTUELLA PROJEKT OCH AKTIVITETER

LOGOTYP FÖR FÖRETAG SOM AGERAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID I BIOSFÄROMRÅDET


Vill ni vara med och sprida stolthet över att vara del av modellområdet för hållbar utveckling? För att använda logotypen behöver ni agera för en hållbar framtid och vara medlem i Biosfärföreningen. Kontakta oss så berättar vi mer!


GÅ BIOSFÄRAMBASSADÖRS-UTBILDNINGEN

Den digitala biosfärambassadörsutbildningen är framtagen i samverkan med Dacapo Mariestad och med ekonomiskt stöd av John Hedins Stiftelse Mariestad.

Känner du engagemang för hållbarhet? Välkommen att ingå i biosfärnätverket genom att bli biosfärambassadör. Utbildnignen är digital och du kan därför gå steg 1 redan nu. Klicka här, för mer information.


JUST NU FINNS KARTSPELET HOS SPEKTRUM I GÖTENE

Utställningen består av det 6 X 1,5 meter stora Kartspelet samt rollups som förklarar hur spelet går till.

Genom att använda appen Här finns liv som kan laddas ner gratis till mobilen eller läsplattan lär man sig om biosfärområdet och FNs globala mål.


BALTHAZAR BESÖKTE MARIESTAD OCH LIDKÖPING PÅ HÖSTLOVET

“Kasta om” sker onsdag 2 nov kl.15 på Elvärket, Mariestad och torsdag 3 nov kl.13 på Vänermuséet, Lidköping.

Biosfär samverkar med Vadsbo museum och Vänermuséet för ökad kunskap om hållbarhet hos barn och unga. Ett par av årets aktiviteter är “Kasta om” där man får lära sig om hur sopor blir till energi. Tillfällena lockar också till fantasi kring innovation!


FÖREDRAG OM EGNAHEMSFABRIKEN PÅ HÅLLBARHETSFESTIVALEN

Föredraget gavs måndagen 17 oktober kl.17.00 i aulan på Trädgårdens skola, Mariestad.


BIOSFÄR PÅ KULTUR- OCH SKÖRDEFESTEN 24 SEPTEMBER

Biosfär var med vid Mariestads Kultur- och skördefest och pratade klimatneutralitet. Tack alla som stannade till och pratade med oss!

Vinnare i tävlingen “Mer surr i Biosfären” i kategorin “Bästa pollinerarträdgård” är Kristina och Lars Jonegård. Vinnare i kategorin “Insats för vilda pollinatörer” är Pontus Bengtsson.
Klimatcoach och Biosfärambassadör Laura Berns van Unen

PILGRIMS WALK FOR FUTURE BIOSFÄRLEDEN LÖRDAG 3 SEPTEMBER

Vandringen arrangerades av Svenska kyrkan och Biosfär i samverkan. Gemensam tågresa från Mariestad till Råbäck. Stegen gick i kuperad terräng till Hällekis för att sedan ta tåget tillbaka.


TÄVLING FÖR MER SURR I BIOSFÄREN

Det har under sommaren varit möjligt att tävla i de två kategorierna “Bästa pollinerarträdgården” och “Insats för vilda pollinatörer”. Tävlingen är nu avslutad och vinnarna har korats.Klicka här för all information om tävlingen.


AMBASSADÖRSTRÄFF OCH UTBYTE MED ÖSTRA VÄTTERBRANTERNA

Senaste träffen var på Hjelmsäter lördagen 2 april. Vi fick en visning av biokolanläggningen och träffade Östra Vätterbranterna. Ambassadörer, styrelseledamöter och Biosfärkontoret var på plats.


HÅLLBARHETSWORKSHOP

22 mars gav Biosfär en hållbarhetsworkshop med ledningsgruppen Ekonomiservice, Regionservice VGR på residenset i Mariestad. Syftet var att skapa en ökad tydlighet av kommande hållbarhetssteg inom hållbarhetens alla tre aspekter.

Hållbarhetsworkshop med VGR

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE

Vi hade en digital besöksnäringsträff 7 februari kl.10-11. Vi summerade projektet Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle , gick igenom marknadsföringstips och det gavs inblick i en ny kommunikationsstrategi för området.


2021

PILGRIMS WALK FOR FUTURE MARIESTAD

Foto Åsa Hellman

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Mariestads församling Svenska kyrkan bidrog genom att tillsammans erbjuda en lokal vandring 23 oktober utmed en sträcka i Biosfärområdet där Pilgrimsleden och den nyuppmärkta Biosfärleden följs åt mellan Kusabron till Lugnås kyrka. Det blev 124 700 steg som är inlagda på walkforfuture.se. I nuläget har 252547400 steg tagits för klimatet inför FN:s klimattoppmöte i Glasgow i början av november, inom ramen för rörelsen Pilgrim’s Walk for Future.


BARN BIDROG MED INSEKTSHOTELL I BIOSFÄROMRÅDET

Alla förskolor i hela biosfärområdet bjöds in för att skapa insektshotell under 2020-2021 i samband med Biosfärområdets 10-årsfirande. Nu sitter det uppe mer än 50 insektshotell runtom i biosfärområdet med kanske 1000 nya rum för ökat surr. Det här är ett bidrag till den biologiska mångfalden och FNs globala mål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald.


KLIMAT – OCH ENERGISMART HEMMA


Under 2023 kan du som bor i Biosfärområdet få en boost när det kommer till att skapa mer klimat- och energismarta vanor! Du får ett hembesök av en energirådgivare och du får samtal och inblick i forskning som banar väg för nya steg framåt. Passa på att vara med! Vi tar emot anmälningar nu till info@vanerkulle.se men senast 8 mars. Tipsa gärna fler. För mer info ring oss på Biosfärkontoret: 0501-393196.


500 000 KR TILL BIOSFÄROMRÅDET FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE SÅRBARHETSANALYS

Naturvårdsverket har beviljat Biosfärsområdet 500 000 kr till ett pilotprojekt för att undersöka hur biosfärområdet tillsammans med Lidköpings- Götene och Mariestads kommuner kan arbeta med gränsöverskridande risk- och sårbarhetsanalyser och klimatanpassning. Man kommer bland annat att se på hur dagvattenhantering och vattenavrinning i landskapet kan ske med hjälp av naturbaserade lösningar i större omfattning – utformat med hänsyn till biologisk mångfald. Projektet genomförs 2022.


TACK ALLA SOM GICK BIOSFÄROMRÅDETS TIPSPROMENAD PÅ LÖJROMMENS DAG 13 NOVEMBER

Priset var 2 st 3-rättersmiddagar hos Restaurang Sjöboden på Spiken. Vinnaren har meddelats.


HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE – SÅ KAN NI LYFTA ER DEL I BIOSFÄROMRÅDET

Broschyr med tips om marknadsföring!

Är du en hållbart agerande företagare i Biosfärområdet? Nu finns en broschyr med tips om hur ni kan lyfta era insatser kopplade till att ni finns i ett av världens modellområden för hållbar utveckling! Klicka här för att se och skriva ut ditt eget exemplar.

Använd också den interaktiva handboken Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle

Broschyren och handboken togs fram i projektet Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle som bidragit till stärkt besöksnäring utmed Biosfärleden: www.biosfarleden.se Projektsamverkan: Destination Läckö Kinnekulle, Mariestads turism och Biosfärföreningen. Mer om projektet.


KLIMATSAMTAL I MARIESTAD

Laura Berns-van Unen, klimatcoach och biosfärambassadör, gav tillfällen att öva, reflektera och fylla på kunskapen om att leva klimatvänligt.

Samtalen är avslutade. För mer info se www.medborgarskolan.se (Sök klimatsamtal eller 1342704)

FÖREDRAG OCH WORKSHOPS MED ISABELLE MCALLISTER

Föredrag och workshops gavs 22 oktober i Mariestad och Lidköping.

BIOSFÄRDAGEN 2 JUNI

Årets GULLD-fondsmottagare av 15000 kr är Medborgarskolan Mariestad och Vojagi Kune Handelsbolag. Det tillkännagavs i gästhamnen, Mariestad på Biosfärdagen den 2 juni. Organisationerna representeras här av Laura Berns van Unen och Anna van der Tol. Läs mer här om motiveringen och GULLD-fonden.

På Biosfärdagen uppmärksammade vi också när barn från Skattkistans förskola i Götene kommun iakttog en sollitär pollinerare som kom ut ur ett av barnens byggda instektshotell. Klicka här för att se inlägget.


VÅRRUNDAN, KINNEKULLE 7 & 8 MAJ

Birgitta Gärdefors, Biosfärambassadör, gav guidade vandringar på Österplana hed

Biosfärföreningen fanns på plats på Vårrundan och berättade om hur viktigt det är med insatser för våra ekosystem och naturens biologiska mångfald. Tack alla som kom och mötte oss där!


HÅLLBART TILLVERKAT PÅSKPYNT AV FÖRSKOLEBARN I MARIESTAD

Alla förskoleverksamheter inom Mariestads kommunråde bjöds in att visa sina påsk-ris i Esplanaden. Samverkan mellan förskolorna, Mitt Mariestad, AME och Biosfärföreningen.


ÅRSMÖTE 12 APRIL

Årsmötet genomfördes på Lundsbrunn Resort & Spa 12 april.


BIOLOGISK MÅNGFALD I TRÄDGÅRDEN

Biosfär ingår i ett projekt där trädgården på Stadsnära lantgård i Lidköping utvecklas med blommande växter, livsmiljöer och boplatser för olika pollinatörer. Kunskap sprids om hoten mot den biologiska mångfalden och det ges konkreta tips för att öka mångfalden. Stadsnära Lantgård driver projektet i samarbete med Naturskyddsföreningen Lidköping, Studiefrämjandet Skaraborg, Lidköpings Trädgårdsförening, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Lidköpings kommun. Håll utkik efter tävlingen Bästa pollinerarträdgård som Biosfärföreningen anordnar under 2022!


2021

AGENDA 2030 – PROCESSDAG

På vilka sätt bidrar vår organisation till Agenda 2030 idag? Genom en processdag ville läroplattformen Dacapo Mariestad svara på detta. De arbetar hållbart på många sätt idag, inte minst genom sina utbildningar. Under dagen ville man också skapa tydlighet kring kommande steg och ta fram ett underlag för kommunikationsinsatser. Skulle ni önska liknande processledning för er verksamhet? Välkomna att höra av er till Biosfärföreningen!


BIOSFÄRAMBASSADÖRTRÄFF 25 OKTOBER

Foto Linnéa Gustafsson

Vi hade ambassadörsträff måndagen 25 oktober kl.18.30 – 20.00 på Biosfärhotellet Aqva Hotell & Bar i Mariestad. På agendan fanns senaste nytt från Biosfärföreningen. Det blev också mycket utbyte av idéer och vi välkomnade två nya biosfärambassadörer.


BIOSFÄR MED I VÄSTRA GÖTALANDS HÅLLBARHETSVECKA

Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är Unescos enda område för lokala lösningar på globala utmaningar i Västra Götaland. Under webinariet 21 okttober fick man veta mer om Biosfärarbetets roll och insatser samt Hållbar besöksnäring i Biosfärområdet – ett aktuellt samverkansprojekt mellan Destination Läckö Kinnekulle, Mariestads kommun och Biosfärföreningen.


KOMMUNIKATIONSPROJEKTET MIN PLATS I BIOSFÄREN

Länk till film om 2021 års utställning

Biosfärföreningen deltar i ett kommunikationsprojekt för spridning av forskning, utförd i Biosfärområdet. Där har ingått en utställning som visats utomhus under sommaren i Mariestad, Lidköping och Stora Stenbrottet, Kinnekulle. För att ta del av forskningsresultaten, klicka på länkarna nedan.

Ladda ner skriften här

Länk till forskningsartikeln Relationships Between Identity, Well-Being, and Willingness to Sacrifice in Personal and Collective Favorite Places: The Mediating Role of Well-Being

OFF SEASON ART GARDENING

Biosfärföreningen var 2018-2021 projektledare för detta internationella EU-projekt som nu är avslutat. Dess syfte var att bidra till en hållbar platsutveckling. Inom projektet rymdes Land Art-installationer, utbyte mellan konstnärer inom ämnen som platsidentitet och trädgård samt att olika aktiviteter bjuder in till delaktighet hos invånarna. Mariestads kommun var projektägare. Projektpartners: Ukmerge kommun, Litauen, Sence of Place i Holland och Högskolan i Skövde. Kreativa Europa var medfinansiärer. Länk till hemsidan


BIOSFÄRKONFERENS VID FIRANDE AV BIOSFÄRDAGEN 2 JUNI

Tack alla medverkande! Som gåva planteras 20 träd i Vi-skogen

Biosfärområdet fyllde 10 år förra året och på Biosfärdagen hölls en konferens där man fick ta del av olika exempel från modellområdet för hållbar utveckling. Ett 70-tal personer var med digitalt från lokalområdet och andra delar av Sverige!


BIOSFÄR I SAMVERKAN MED GÖTENEBOSTÄDER AB OCH SKANSKA


56 st nya hyreslägenheter ska byggas i två nya sexvåningshus, av Skanska på fastigheten Melonen 6 i centrala Götene. Den slutliga utformningen av områdets nya utemiljö kommer att ske i kommunikation med boende i området och biosfärföreningen. Vi har fått 50000kr från Grevillis Fond för att ta fram en arbetsmodell för insatserna. Länk till mer information.


VIABLE CITIES

Mariestad kraftsamlar tillsammans med 22 andra svenska städer i Viable Cities när fyra myndigheter också arbetar för mer klimatneutrala och hållbara städer. En central del i Viable Cities är Klimatkontrakt 2030. Just nu bidrar Biosfärföreningen i arbetet genom att vara med och ta fram ett klimatspel, invånardialoger och omvärldsbevakning.

Omställningsteamet samlat 22 sept 2022. Teamet består av Sweco, Toyota, LRF, Linköpings Universitet, Högskolan i Skövde, Mariestads kommun och Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

MINIAMBASSADÖRSUTBILDNING

Biosfärföreningen och Platåbergens Geopark har tagit fram ett uppdaterat, lättillgängligt och lustfyllt material som förskolor kan använda för att utbilda barn i åldern 5-6 år.


NATURNYTTA I BIOSFÄROMRÅDET

Naturnytta i Biosfärområdet är ett LONA-projekt med syfte att öka kunskapen hos politiker, tjänstepersoner och exploatörer som verkar i biosfärområdet. Projektet ska även bidra till att nya samverkansinsatser med långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete mellan deltagande kommuner kan utvecklas. Ekosystemtjänster, landskapsekologi och grön infrastruktur är centrala delar.
Sweco leder utbildningen, Biosfärkontoret samordnar arbetet och Mariestads kommun är projektägare.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

PROJEKT ÖVERSIKT BLÅ OCH GRÖN INFRASTRUKTUR

Projektet ska ta fram en översiktlig analys över den blåa- och gröna infrastrukturen i biosfärområdet. Syftet är att se olika naturområdens betydelse för helheten i landskapet och enklare kunna göra avvägningar och ställningstaganden vid exempelvis byggande av nya bostäder. Främst är det kommunerna som kommer att ha nytta av analysen i sitt arbete med detaljplaner, friluftsplaner och liknande. I projektet ingår även utveckling av ett verktyg kopplat till analysen. Arbetet pågår från april 2021 till december 2022 och statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet.
Projektet är ett samarbete mellan Mariestad-, Lidköping- och Götene kommuner, Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle och Högskolan i Skövde.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

KARTSPELET VISADES PÅ VÄNERMUSEET OCH VADSBO MUSEUM

Hur fort hittar ni svaren som gömmer sig i Kartspelet? Kom till Vänermuséet och spela tänkvärda och roliga spel för hela familjen!

Kartspelet visades på Vänermuséet i Lidköping i oktober-november och på Vadsbo Museum i Mariestad i december. Genom gratisappen Här finns liv kunde man lära sig om Agenda 2030 och konkreta hållbarhetsinsatser i Biosfärområdet vid Kartspelet.


SPELA SUPERKRAFTSPELET VID LÄCKÖ SLOTT

Vilket djurs egenskaper är mest lika dina, och hur kan de bidra till den hållbara omställningen? Ta reda på svaren genom att spela Superkraftspelet vid Läckö slott! Naturstigen är 1,4 km och tillgänglighetsanpassad. Start vid växthuset.


2021

FAMILJEAKTIVITETER PÅ RÅBÄCKS HAMN LÖRDAG 28 AUGUSTI

Platåbergens Geopark och Biosfärområdet uppmärksammade Lokala Naturvårdens dag. Vi presenterade den nya miniambassadörsutbildningen – en utbildning som vänder sig till barn i övre förskoleåldern genom att man får testa Superkraftsspelet som ingår i den. Man kunde också göra flera Geokidsaktiviteter- testa att laga fika på stormkök, bygga vulkaner, gå på fossiljakt och lära sig mer om vår fantastiska natur! Vi sände live via Facebook med intervjuer från platsen. Dagen var ett samarrangemang mellan Platåbergens Geopark, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri.


KARTSPELET VISADES PÅ LUNDSBRUNN RESORT OCH SPA

Kartspelet fanns på plats i ett av anläggningens fina konferensrum under sommaren. Biosfär tackar för fin samverkan med Lundsbrunn Resort & Spa.


PÅSKAKTIVITET AV FÖRSKOLEBARN INOM MARIESTADS KOMMUN

Barnen och deras insatser uppmärksammades i Mariestadstidningen

Mariestads centrum livades upp i påsk av barns hållbara pynt. Aktiviteter som denna ger barnen arenor i staden och det sprider glädje för alla generationer. Aktiviteten byggde på samverkan mellan barn, pedagoger, rektorer, chef för förskola och pedagogisk omsorg, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och initiativtagaren Tillväxt Mariestad.


 

Scroll to top