PÅGÅENDE PROJEKT

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE


Projektet ska skapa affärsutveckling utifrån den befintliga biosfärleden (vandring och cykling). Läs mer om projektet här >>

MIN PLATS I BIOSFÄREN


Biosfärföreningen kommunicerar resultat från forskningen Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning”.

Kom till utställningen Min plats i biosfären i sommar!

  • Söndag 31 maj, Stenhusbacken, Lidköping
  • Söndag 5 juli, Ekudden, Mariestad
  • Lördag 1 augusti, Stora stenbrottet, Götene

Forskningen har bland annat undersökt kulturmiljöns betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle. 

Skriften ”Min plats i biosfären” är första delen av ett kommunikationsprojekt finansierat av FORMAS. Nästa del är en vandringsutställning som görs i samarbete med Vänermuseet och som kommer visas i biosfärområdet juni-augusti 2020. Dessutom kommer det att tas fram två korta filmer som Biosfärskontoret ansvarar för.

Forskningen har utförts av Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle.

https://conservation.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter+Detalj//min-plats-i-biosfaren-ny-popularvetenskaplig-skrift.cid1656667

*HÄR FINNS LIV


*Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som inspirerat, lyft och levandegjort det engagerade arbete som pågår i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Projektet är avslutat men lever vidare på flera sätt. Du kan bland annat spela Kartspelet på Vadsbo museum till och med 25 mars. Läs mer om Här finns liv här >>

 

Scroll to top