AKTUELLA PROJEKT OCH AKTIVITETER

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE


Välkomna alla besöksföretagare till värdskaps- och
hållbarhetsträff 27 januari. Klicka här för mer info. Anmäl dig senast 25 januari till info@lackokinnekulle.se eller
0510-200 20

Projektet ska skapa affärsutveckling utifrån den befintliga biosfärleden. En inventering av vandringsleden har utförts och olika aktiviteter för besöksnäringsföretag ingår i projektet. Vandringsleden märks upp med nya markeringar under våren. Projektledare är Destination Läckö Kinnekulle. Projektet innebär samverkan mellan de tre biosfärkommunerna. Biosfärföreningen är projektägare. Mer om projektet.


INSEKTSHOTELL I GÖTENE

En av biosfärområdets uppgifter är att sprida kunskap om Agenda 2030

Alla förskolor i hela biosfärområdet är inbjudna att skapa insektshotell under 2020-2021. I Götene planeras de att byggas och sättas upp våren 2021 som ett bi-drag till den biologiska mångfalden och FNs globala mål nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald. I Mariestad finns barnens insektshotell att se utmed “Konststigen Tidan” i Universitetsparken. Aktiviteterna är del av biosfärområdets 10-årsfirande.


JULSTÄMNING AV BARN I MARIESTAD

I samband med julen 2020 kan du se julgranar i Esplanaden, Mariestad, som har pyntats av barn i förskoleåldern. Barnen har skapat pynt av nedbrytningsbart material. Aktiviteten ger dem en arena i staden att visa det som de har skapat och barnens pyntade granar sprider glädje för alla generationer. Detta är kanske extra värdefullt i år med tanke på Covid-19 och den isolering som många upplever. Aktiviteten bygger på samverkan mellan barn, pedagoger, rektorer, chef för förskola och pedagogisk omsorg, AME, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Tillväxt Mariestad som kom med idén från början.

År 2019 genomfördes tillsammansaktiviteten inom projektet Här finns liv. Det projektet är nu avslutat men aktiviteten lever vidare.

NY OCH DIGITAL UTBILDNING FÖR BIOSFÄRAMBASSADÖRER


Biosfärföreningen skapar just nu, i samverkan med Dacapo Mariestad, en digital biosfärambassadörutbildning. Den kommer att utgöra del 1 av 2, där den andra delen innefattar dialog med möjlighet till fördjupad kunskap. Den digitala utbildningen kommer att lanseras våren 2021. Insatserna finansieras av John Hedins Stiftelse Mariestad.


OFF SEASON ART GARDENING

Bild: Konstverket “Chrysalis” i Mariestad, av Ulrika Jansson.
Mer om Off Season Art Gardening

Biosfärföreningen är 2018-2021 projektledare för detta internationella EU-projekt. Dess syfte är att bidra till en hållbar platsutveckling. Inom projektet ryms Land Art-installationer, utbyte mellan konstnärer inom ämnen som platsidentitet och trädgård samt att olika aktiviteter bjuder in till delaktighet hos invånarna. Mariestads kommun är projektägare. Projektpartners: Ukmerge kommun, Litauen, Sence of Place i Holland och Högskolan i Skövde. Kreativa Europa är medfinansiärer.


MIN PLATS I BIOSFÄREN

Ladda ner skriften här

Vandringsutställningen Min plats i biosfären kommer att fortsätta visas utomhus under 2021. Utställningen har tagits fram av Vänermuseet. Biosfärföreningen sprider forskningsresultat från ”Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning”. Det sker i samverkan med forskare och Vänermuseet, bland annat genom en skrift, vandringsutställningen och två korta filmer. Forskningen har bland annat undersökt kulturmiljöns betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle.  Forskningen har utförts av Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle. Se filmer framtagna av biosfärföreningen med filmning av fotograf Jesper Anhede.


NATURNYTTA I BIOSFÄROMRÅDET


Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Naturnytta i Biosfärområdet är ett LONA-projekt som syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Syftet är att öka kunskapen hos biosfärkommunernas politiker, tjänstepersoner och hos exploatörer som verkar i området. Projektet ska även bidra till att nya samverkansinsatser med långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete mellan deltagande kommuner kan utvecklas. Ekosystemtjänster, landskapsekologi, grön infrastruktur och samverkan är centrala delar.
Biosfärkontoret samordnar arbetet. Mariestads kommun är projektägare.


MINIAMBASSADÖRER

Samverkan pågår mellan Biosfärområdet och Platåbergens Geopark där vi tar fram ett uppdaterat, lättillgängligt och lustfyllt material för miniambassadörsutbildningen.

Platåbergens geopark har ansökt om en utnämning av Unesco. Vid ett ja finns det två Unescoutnämningar av tre möjliga i biosfärområdet. Besked ges under 2021.

EUROPA DIREKT SKARABORG NORDVÄST – ANSÖKAN INSKICKAD

Biosfärföreningen önskar driva ett Europa Direktkontor 2021-2025. Vid beviljad ansökan (besked i mars) vill biosfärföreningen arbeta med att sprida information och ha en aktiv dialog kring EU-frågor inom biosfärområdets kommunområden Götene, Lidköping och Mariestad fast också i Grästorp, Essunga, Vara, Skara, Töreboda och Gullspång. Kontoret planeras att finnas i Stadshuset, Mariestad.


 

Scroll to top