Skip to main content

ARKIV


Här publiceras kontinuerligt viktiga handlingar som berör Biosfärområdets verksamhet. Du hittar dokumenten under följande rubriker:

Protokoll

Rapporter

Policydokument

Projektarkiv

Ansökan till Unesco

Biosphere Reserve Nomination Lake Vanern Archipelago and Mount Kinnekulle

10-årsutvärdering av biosfärområdet (2010-2020)