Exportmogen destination

Vänerstrand

PROJEKTBESKRIVNING

Projektet är de tre biosfärkommunernas, (Lidköping, Götene och Mariestad) gemensamma arbete för att utveckla Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle till en s.k. exportmogen destination. Projektet mot exportmognad är ett följdprojekt till det ekoturismprojekt som avslutades 2012. Projektet ska pågå under 2 år (2013-2014) med en planerad fortsättning.

Målet med projektet är att år 2020 är Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle en  exportmogen destination som har förmågan att ta emot internationella gäster och ge dem en flerdygnsupplevelse av hög kvalitet. Satsningen ska generera nya arbetstillfällen och fler entreprenörer kan livnära sig på besöksnäring och flera nya företag har startats.  År 2020 ingår Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle i Sveriges samlade marknadsföring mot internationella besökare.

 

SAMARBETSPARTNERS

De tre Biosfärkommunerna med turistorganisationerna

 

FINANSIERING 

Lidköping, Götene och Mariestads kommun

  
Projektledare:
Bosse Säll
 
Scroll to top