Bioblitz

Bioblitz 2

PROJEKTBESKRIVNING

På den nationella biosfärsdagen, den 2:a juni 2013, genomfördes en Bioblitz vid Natu-rum Vänerskärgården – Victoriahuset på Kållandsö utanför Lidköping. En bioblitz är en artinventering som genomförs under 24 timmar där experter inom olika sakområden inventerar och dokumenterar alla arter som hittas inom ett avgränsat område. Artinventeringen sker tillsammans med intresserad allmänhet och syftar till att uppmärksamma biologisk mångfald för allmänheten samtidigt som kunskapsunderlaget inom ämnet utökas. Bioblitzen arrangerades huvudsakligen av Biosfärsområdet Vänerskärgården Kinnekulle som stöttades av ett flertal medarrangerande organisationer.

Bioblitzen besöktes av ca 600 personer vilket var det förväntade antalet. Sammansättningen av besökare var blandad både med avseende på både ålder och bakgrundskunskaper. Detta gav goda förutsättningar för att uppnå Bioblitzens mål om att sprida kunskap till en bred allmänhet.

Ca 200 arter inventerades och dokumenterades i artportalen. Bland dessa återfanns de mest uppseendeväckande fynden bland insekter, kärlväxter och lavar. 14 nationella och lokala artexperter genomförde inventeringar och delade med sig av sina kunskaper. Därutöver medverkade även andra deltagare med stora kunskaper inom området biologisk mångfald. bioblitzDessa genomförde bland annat guidningar, föredrag och demonstrationer. Artportalens informationsunderlag utökades genom projektet och för vissa av de insamlade arterna var det särskilt fördelaktigt att kunskapsunderlaget byggdes på. Bioblitzen genererade en bättre kunskap om artsammansättningarna kring de populära besöksmålen Läckö slott och Naturum, som förhoppningsvis kan förmedlas vidare till allmänheten under en lång tid framöver.

 

 

SAMARBETSPARTNERS

Naturskyddsföreningen Lidköping, Vänermuseet, Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset, Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle, Stiftelsen Läckö slott, Göteborgs Universitet, Lidköpings fågelklubb, Biodlarna Lidköping, Studiefrämjandet, SLU artdatabanken och Västarvet/Göteborgs Naturhistoriska Museum.

 

LONA

FINANSIERING

Projektet medfinansieras av LONA- Lokala Naturvårdssatsningen.

 

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Slutrapport

 

Projektledare och kontakt:
 Ove Ringsby
 0501-39 31 94
ove.ringsby@vanerkulle.se

Scroll to top