FÖRSTUDIE BIOSFÄR SOM ARENA FÖR MÅNGFALD


Förstudien har syftat till att lyssna in nysvenskars behov av lots in i det svenska samhället. Olika prova-på-aktiviteter har sedan genomförts där utlandsfödda på ett tryggt sätt fått uppleva traditionellt svenska fritidssysslor. Genom att också lyssna in en mängd föreningar och deras vilja till samverkan har vi funnit vinn-vinn-möjligheter. Den totala bilden från förstudien har gjort att vi har ett gott underlag för ett genomförandeprojekt, där vi vill ta tillvara på mångfalden som en resurs i biosfärområdet ännu mer. I dagsläget söker vi finansiering till detta.

Förstudien pågick från och med april 2019 och avslutades i januari 2020. Den är finansierad av Leader Nordvästra Skaraborg.

FÖR MER INFORMATION

Kontakta Maria Gustavsson, biosfärkontoret.
Mejl: maria.gustavsson@mariestad.se
Telefon: 0501-755139

Scroll to top