Förstudie Socialt entreprenörskap

PROJEKTBESKRIVNING

Socialt entreprenörskap är benämningen på företagande där affärsidén direkt härrör ur ett samhällsproblem (socialt eller miljömässigt) vilka man löser med innovativa och affärsmässiga metoder. Företagen existerar alltså för att skapa samhällsnytta samtidigt som man ställer krav på finansiell avkastning. Den här förstudien syftade till att definiera begreppet socialt entreprenörskap utifrån Biosfärområdets värdegrund, att genomföra en behovs- och nulägesbeskrivning kring socialt entreprenörskap i Biosfärområdet och analysera insamlat material kring förutsättningarna för socialt entreprenörskap. Under förstudien genomfördes även ett seminarium.

 

SAMARBETSPARTNERS

Lidköpings kommun, Mariestads kommun, Götene kommun

 

FINANSIERINGskaraborgs kommunalförbund_rgb

Skaraborgs Kommunalförbund- Tillväxtprogrammet

 

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Rapport

Scroll to top