HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE


Interaktiv handbok
Broschyr med marknadsföringstips

Projektets syfte har varit att bidra till att besöksnäringsföretag och föreningar ges ökad inblick i värdena kring hållbarhet, att ingå i ett modellområde för hållbar utveckling och hur affärsnytta kan skapas tack vare närheten till Biosfärleden.

Projektet har resulterat i kvalitetssäkring med nya markeringar utmed den 138 km långa vandringsleden. En långsiktigt hållbar skötsel är också säkrad tack vare ny samverkan mellan kommunerna och Västkuststiftelsen. Nu finns det nya serviceplaner och samverkansavtal.

Vandraren kan nu hitta all nödvändig information på www.biosfarleden.se – en websida som Västkuststiftelsen äger. Där finns det ett kartverktyg och beskrivningar av delsträckor som är kopplade till kollektivtrafiken. PDF:er med beskrivningar av dessa finns utskrivbara på svenska, engelska och tyska. På hemsidan kan man också läsa om faciliteter utmed leden, större besöksmål, boendeanläggningar och ställen att stanna på för att äta mat.

Nya skyltar finns uppsatta som tydliggör start- och stopp-platserna för delsträckorna. De ger också tips om upplevelser utmed Biosfärleden. Det har också skett direkt marknadsföring genom en influencerkampanj och facebook-kampanjer. Inflencerkampanjen gav nya erfarenheter, ett stort genomslag och dessutom foton som kan användas av såväl turismorganisationerna som besöksnäringsföretagen.

Kvalitetshöjningen av Biosfärleden och dess koncept har möjliggjort för besöksnäringsföretag och föreningar i Biosfärområdet att marknadsföra sig tillsammans med upplevelser utmed Biosfärleden. Besöksnäringsföretag och föreningar har också varit med och tagit fram konkreta reseförslag och paket med vandraren i fokus. Utöver detta har utbildningsinsatser getts med fokus på hållbarhet, värdskap och marknadsföring. Material så som en broschyr med marknadsföringsförslag, en handbok och en ny kommunikationsstrategi har tagits fram för att konkretisera hur man kan gå till väga.

Vi ser att nätverket har stärkts utmed Biosfärleden och vi tackar alla inblandade för ett mycket lyckat projekt!

Projektstarten skedde i december 2019 och projektet är nu avslutat.

Finansieringen kommer från EU:s landsbygdsfond och Leader Nordvästra Skaraborg.

FÖR MER INFORMATION

Kontakta biosfärkontoret via info@vanerkulle.se eller 0501-393196

Scroll to top