HÅLLBAR BESÖKSNÄRING I VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE


Projektets syfte är att bidra till att besöksnäringsföretag och föreningar ges ökad inblick i värdena kring hållbarhet, att ingå i ett modellområde för hållbar utveckling och hur affärsnytta kan skapas tack vare närheten till Biosfärleden.

Flera aktiviteter för besöksnäringsföretag har genomförts och den kvalitetssäkrade och nyuppmärkta Biosfärleden, ny websida och nya kartor har nu lanserats.

Projektstarten skedde i december 2019 och projektet avslutas i början av 2022.

Finansieringen kommer från Leader Nordvästra Skaraborg.

FÖR MER INFORMATION

Kontakta biosfärkontoret via info@vanerkulle.se eller 0501-393196

Scroll to top