*Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som år 2018-2019 inspirerat, lyft och levandegjort insatser i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Genom god samverkan med Högskolan i Skövde, Stiftelsen Läckö slott och många fler togs två app-spel fram som knöt ihop Agenda2030, de globala utmaningarna och lokala exempel på lösningar i biosfärområdet.

Kartspelet visades på naturum Vänerskärgården Victoriahuset vid Läckö slott samt runtom i biosfärområdet. Prova-på-tillfällen av Kartspelet och Superkraftspelet har också funnits i Töreboda, Almedalen och vid konferenser i Skövde.  Utöver app-spelen har projektet omfattat föreläsningar, utbildningsinsatser och olika arenor för möten kring hållbarhetsfrågor.

Projektet är avslutat men lever vidare på flera sätt: 

·       Tom 25 mars 2020 kan du spela Kartspelet på Vadsbo museum i Mariestad. Se öppettider här >>

·       Kartspelet finns också på De la Gardiegymnasiet i Lidköping. Kontakta skolan för bokning av ditt besök.

·       Superkraftspelet finns uppsatt permanent utmed naturstigen vid Läckö slott. Naturstigen startar vid Växthuset och är ca 1,4 km och tillgänglighetsanpassad.

·       UF-företaget EcoLogic UF har gett ut en bok med hållbarhetsfokus där Superkraftspelet ingår.

APPEN


*Här finns liv-appen är gratis att ladda ner. App-spelen finns på svenska och engelska. Du behöver internet vid nedladdning, ej när du spelar.

Om filmen: Mira berättar om Agenda 2030, biosfärområdet och projektet *Här finns liv. About the film: Mira tells us about Agenda 2030, the Biosphere Reserve and the project *Here’s Life. Subtitles in English: https://www.youtube.com/watch?v=5NfhdVX7vnw&t=46s

Med ekonomiskt stöd av:

Scroll to top