Skip to main content
 
 

 

*Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som år 2018-2019 inspirerat, lyft och levandegjort insatser i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Genom god samverkan med Högskolan i Skövde, Stiftelsen Läckö slott och många fler togs två app-spel fram som knöt ihop Agenda2030, de globala utmaningarna och lokala exempel på lösningar i biosfärområdet.

Kartspelet visades på naturum Vänerskärgården Victoriahuset vid Läckö slott samt runtom i biosfärområdet. Prova-på-tillfällen av Kartspelet och Superkraftspelet har också funnits i Töreboda, Almedalen och vid konferenser i Skövde.  Utöver app-spelen har projektet omfattat föreläsningar, utbildningsinsatser och olika arenor för möten kring hållbarhetsfrågor.

Projektet är avslutat men lever vidare

·       Kartspelet finns på De la Gardiegymnasiet i Lidköping. Kontakta skolan för bokning av ditt besök.

·       Superkraftspelet finns uppsatt permanent utmed naturstigen vid Läckö slott. Naturstigen startar vid Växthuset och är ca 1,4 km och tillgänglighetsanpassad.

·       UF-företaget EcoLogic UF har gett ut en bok med hållbarhetsfokus där Superkraftspelet ingår.

Projektfolder

Ladda gärna ner Här finns liv-foldern och läs om projektresultaten i den via länkarna nedan (A4-format). Du kan också höra av dig till biosfärkontoret för att få foldern tryckt, vikt och kvadratisk.

Här finns liv, svensk version https://vanerkulle.org/wp-content/uploads/2020/05/Digital-folder-Svensk-A4.pdf

Here’s life, English version https://vanerkulle.org/wp-content/uploads/2020/05/Digital-folder-Engelsk-A4.pdf

APPEN


*Här finns liv-appen är gratis att ladda ner. App-spelen finns på svenska och engelska. Du behöver internet vid nedladdning, ej när du spelar.

 

Om filmen: Mira berättar om Agenda 2030, biosfärområdet och projektet *Här finns liv. About the film: Mira tells us about Agenda 2030, the Biosphere Reserve and the project *Here’s Life. Subtitles in English: https://www.youtube.com/watch?v=5NfhdVX7vnw&t=46s

Finansiär av filmen: Naturvårdsverket.

 

 

https://youtu.be/A4jAdqHHX1c

 

Med ekonomiskt stöd av: