Hästturism i Skaraborg

PROJEKTBESKRIVNING

Idén bakom detta projekt är att lokalisera befintlig och blivande hästturism, boendeanläggningar, restauranger och andra kringarrangemang som kan bli säljbara paket, samt att genom samverkan och nätverksskapande öka erfarenhetsutbytet, förbättra möjligheterna att komplettera varandra och stärka marknadsanpassningen. Syftet med projektet är också att ta reda på om det i Västra Götalandregionen finns underlag, eller på sikt kan finnas underlag, för att starta en resebyrå som säljer hästturism kombinerat med mat och boende av god kvalité. Allt för att, i första hand, hästföretagen ska växa och erbjuda nya arbetstillfällen, landsbygden ska leva, hagarna betas så att mångfald och artrikedom gynnas, och skogarna skall njutas av

Mål

  •  Identifiera befintliga boendeanläggningar, restauranger och hästföretag som kan vara intressanta för hästturism
  • Genomföra en marknadsundersökning för att identifiera resurser och framtidsplaner i befintliga och blivande företag som kan knytas till hästturism
  • Anordna individuella träffar med respektive verksamhet
  • Anordna inspirations- och infoträffar för deltagande verksamheter

 

SAMARBETSPARTNERS
Det finns flera som engagerar sig i projektet, bla Lugnåsbergets vandrarhem Kinnekullebygdens ridupplevelser, bioskopsborgens Husaby samt privatpersoner med hästintresse.

LONA

 

FINANSIERING

Projektet medfinansieras av LONA- Lokala Naturvårdssatsningen

 

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Slutrapport

Scroll to top