Paddlingsinventering

PROJEKTBESKRIVNING

Vänerskärgården med Kinnekulle har i samarbete med berörda kommuner, Länsstyrelsen, Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningarna Mariestad, Lidköping och Kinnekulle samt Kajak och fritid i Lidköping och Natur och miljöpartner, Lundsbrunn genomfört en inventering av förutsättningar och möjligheter att utveckla och förbättra förutsättningarna för paddling inom Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. I denna rapport redovisas inventeringen och ges förslag till åtgärder som kan stärka förutsättningarna för fler att från kanotdäcket upptäcka och utforska områdets skärgårdsmiljö utan att äventyra dess unika naturvärden.

 

SAMARBETSPARTNERS

Biosfärkommuner, Länsstyrelsen, Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningarna Mariestad, Lidköping och Kinnekulle,  Kajak och fritid och Natur och miljöpartner.

 

FINANSIERING

Projektet har finansierats av LONA- Lokala Naturvårdssatsningen

 

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Slutrapport

Scroll to top