Projekt Ekoturismdestination

företagsbesök 188

PROJEKTBESKRIVNING

Projektets syfte var att utveckla Vänerskärgården med Kinnekulle till Sveriges första ekoturismdestination, ett besöksmål för människor som vill uppleva värden i landskapet. Förbättra förutsättningarna för kollektivt resande inom näringen, och förbättra möjligheterna att komplettera dessa färdsätt med att cykla, paddla, vandra och rida. Projektet sträckte sig mellan 2009-2013 med total projektbudget på 6,3 mkr.

Projektets 5 delmål:

  • Fler turister som använder kollektivtrafik till och inom området
  • Utvecklade cykel- och vandringsleder
  • Tydlig skyltning och information anpassad till kollektivtrafikens knutpunkter
  • Utveckla nya produkter och kvalitetssäkra branschens miljöarbete
  • Stärka områdets attraktion genom marknadsföring av ekoturismprofil

 

SAMARBETSPARTNERS

Lidköping, Götene  och Mariestads kommuner, Västra Götalands regionen, Trafikverket, Länsstyrelsen, Västtrafik, Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle, Vänermuseet, Skaraborgs kommunalförbund.

 

FINANSIERING

Landsbygdsprogrammet (EU-medel), Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Lidköping, Götene och Mariestads kommuner, Skaraborgs kommunalförbund.

 

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Slutrapport

Scroll to top