Projekt Miljöväg för häst

PROJEKTBESKRIVNING

Biosfärområdet har tidigare gjort en förstudie kring möjligheterna att utveckla hästturism i vårt område. I studien fanns bl.a. förslaget att skapa en ridled som kan kanalisera och uppmuntra hästturismen. I detta projekt är avsikten att skapa en ridled med tre separata slingor samt att ta fram bra och säljande information om denna för att därigenom tillvarata möjligheterna att utveckla hästturismen.

Inriktningen är att skapa tre nya slingor som på sikt ska kopplas samman,: en slinga på Kinnekulle, en i Årnäs-Österängsområdet och en kring Lugnåsberget. Kopplat till leden skall också möjligheter till inkvartering och annan service som är aktuell i detta sammanhang sammanställas och presenteras.

Projekttid: Projektet slutförs sommaren 2014.

 

SAMARBETSPARTNERS

Det finns flera som engagerar sig i projektet, bla Lugnåsbergets vandrarhem Kinnekullebygdens ridupplevelser, bioskopsborgens Husaby samt privatpersoner med hästintresse.

Leader+färg

 

FINANSIERING

Projektet finansieras med stöd från Leader Norra och Västra Skaraborg.

 

Projektetledare och kontakt:
Pia Åkesson
0501-40508
Scroll to top