Projekt Paddling

Förbättrade förutsättningar för paddlingsturism i Ekens skärgård och Kålland/Kållandsö

 

kvadrat Läckö o kajakPROJEKTBESKRIVNING

Projektet är en studie som syftar till att ta fram lämpliga platser för enklare övernattningsmöjligheter i för att stärka paddlingsturismen. Tanken är att som komplement till befintliga övernattningsalternativ kunna erbjuda några enklare friluftsinriktade övernattningsmöjligheter i form av vindskydd eller s.k. ”krakar”. (Krakar är enkla hyddor av typen täkt vindskydd, inredda med enkla britsar och låsbar dörr, som utformas utifrån lokal tradition på Kållandsö) Utformningen ska göras på ett sådant sätt att tillgängligheten inte begränsas genom att de platser som anordnas upplevs som privatiserade. I den känsliga miljön på de mindre skärgårdsöarna är det vindskydd som föreslås medan krakar föreslås på fastlandet.

De föreslagna platserna ska i möjligaste mån leva upp till följande kriterier:

  • Attraktivt läge för paddlare
  • Icke störningskänslig natur
  • Tillgänglig service i form av toaletter, renhållning etc.
  • Ägare med positiv inställning gentemot friluftsliv
  • Lättillgänglighet för skötsel och underhåll

Projekttid: Paddlingsutredningen slutfördes i januari 2014.

 

SAMARBETSPARTNERS

Förslaget har utformats efter samråd med Lidköpings kommun, Kållandsöprojektet, Projekt Vänerslingan, Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturskyddsföreningen Lidköping, Friluftsfrämjandet Lidköping samt Navens kajak och bastuflotte och Läcköstrand.

 

LONA

FINANSIERING

Projektet medfinansieras av LONA- Lokala Naturvårdssatsningen.

 

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Slutrapport
 
 
Projektledare och kontakt:
Ove Ringsby
0501-39 31 94
ove.ringsby@vanerkulle.se
Scroll to top