Utbildningsinsatser för fiskerinäringen

PROJEKTBESKRIVNING

Syfte med projektet är att höja kompetensen inom olika ämnesområden hos aktörer i området för att stärka fiskenäringen.Projektet ska möjliggöra utbildningsinsatser i form av teoretiska kurser, praktiska moment samt studieresor som ska riktade till aktörer i området med koppling till fiskerinäringen. Vi uppmuntrar och uppmanar aktörer i området att själva komma med förslag på kurser som skulle vara nyttiga för deras verksamhet.

Exempel på ämnesområden:

  • Varumärke (bla.studieresa till Kalix)
  • Livsmedelshantering, filettering
  • Data/ekonomi och marknadsföring
  • Andra områden med nytta för fiskenäringen och sportfisket

Projekttid: Projektet pågår till mars 2015

 

studieresa kalix      siklöka Kalix

 

Foton från studieresa till Fiskeområde Norra Haparanda Skärgård för att lära mer om Kvalitetssäkring av löjrom. Foto Charlotte Backman

 

SAMARBETSPARTNERS

Utbildningarna tas fram i samarbete med representanter från yrkesfiskarna, Hushållningssällskapet och sportfiskarna. Vissa utbildningar sker i Studiefrämjandets regi.

 

FINANSIERING

Projektet finansieras av Europeiska fiskerifonden samt Fiskeområdets offentliga medfinansiering från Lidköping, Götene, Mariestad samt VästraGötalandsregionen.

 

Kontakt och projektledare:
Johanna Olsson
0501-39 31 95
johanna.olsson@vanerkulle.se

 

Scroll to top