Workshop on Biosphere economy

SOCAP SPIKEN

PROJEKTBESKRIVNING

Workshopen syftar till att bjuda in intresserade samhällsentreprenörer, investerare, fonder m.fl. att på plats i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle erhålla fördjupade kunskaper om vad som möjliggör investeringar i ett Biosfärområde med biosfärentreprenörer. Målet är att stärka Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle’s potential att utvecklas som ett pilotområde (”World Leading Biosphere Reserve”) för hållbar samhällsutveckling med fokus på företagsamhet för biosfärentreprenörskap vilket även inkluderar innovationssystemet Biosphere Innovation System (BIS). Biosfärområdet har tagit fram en internationell definition för entreprenörskap i biosfärområden ”Biosphere entrepreneurship” och kopplat detta till utvecklingsprojektet Biosphere Innovation System (BIS). Denna satsning har valts ut av Unesco som ett av tre pilotprojekt i världen, i ett försök att belysa och förtydliga entreprenörskapets roll den hållbara samhällsutvecklingen.

 

SAMARBETSPARTNERS

SOCAP, Stockholm Resilience Centre, Götene kommun, Lidköpings kommun, Mariestads kommun

 

FINANSIERING

Biosfärområdet, Lidköping,  Götene och Mariestads kommuner, Fiskeområdet Vänerskärgården med Kinnekulle (EFF) samt Västra Götalandsregionen

 

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Rapport

Scroll to top