Vårt Biosfärområde

BIOSFÄROMRÅDETS UPPDRAG

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle arbetar med hållbar samhällsutveckling.  På uppdrag av Unesco arbetar vi med att hitta lokala lösningar på globala utmaningar.

 

VÅR ROLL

Vi jobbar på en mängd olika sätt för att hitta lokala lösningar på globala utmaningar men de är alltid kopplade till någon eller några av dessa fyra roller som vi tycker är väl lämpade för en liten organisation med stora mål:

  • Inspirera – Att inspirera alla som bor och verkar i vårt biosfärområde att hitta sin roll i en hållbar samhällsutveckling.
  • Mäkla – Att hjälpa människor, organisationer, idéer, kunskap och finansiering att hitta varandra
  • Processleda – Att designa och driva processer
  • Agera Arena – Att erbjuda en neutral arena kring vad som är hållbar samhällsutveckling och hur vi uppnår den.

Vår roll är alltså främst att skapa förutsättningar och underlätta för andra att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

 

VÅR VISION

Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling.

 

VÅR ORGANISATION

Biosfärområdet drivs idag som en ideell organisation. Medlemskap är öppet för alla – både privatpersoner och organisationer. Föreningen har en styrelse med nio ledamöter som träffas flera gånger per år. Den dagliga verksamheten bedrivs av Biosfärkontoret som finns placerad i Tillväxthuset i Mariestad. Läs mer om organisationen.

Vänerskärgården med Kinnekulle omfattar de tre kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad, se kartan.

 

karta med spridnnr

 

VÅR HISTORIA

Vi finns för att:

•För att vårt område är unikt.
•För att våra tre kommuner (Lidköping, Götene och –Mariestad) vill arbeta tillsammans.
•För att det finns ett stort engagemang bland lokala aktörer.
•För att vi ska vara en neutral plattform i vårt område som ska möjliggöra nya samarbeten och inspirera för en hållbar utveckling.

Under hösten 2004 beslutade tre kommuner att genomföra en förstudie om möjligheterna att bilda ett biosfärområde i trakten längs Vänerns sydöstra strandlinje. Områdets höga natur och kulturvärden samt det lokala engagemanget låg till grund för detta arbete. Förstudien föll väl ut och området blev godkänt som biosfärkandidat av Svenska MAB-kommittén den 1 juli 2006. Detta innebar att arbetet med ansökan till Unesco inleddes, att det framtida områdets organisationsform samt geografiska utbredning utreddes och att möjliga inriktningar undersöktes.

Den 2:a juni 2010 blev vi officiellt utnämnda av Unesco till ett Biosfärområde och ingår sedan dess i Unescos globala nätverk av biosfärområden.

 

Comments are closed.