Biosfärområdet arena för forskning

Vårt Biosfärområde har ett kulturlandskap där människor bott och verkat under tusentals år, med minnen och kunskap som förs vidare från generation till generation. En forskargrupp med representanter från Göteborgs Univeristet och Högskolan i Gävle har fått 3.5 miljoner från Riksantikvarieämbetet för att visa på värdet av kulturarv och kulturmiljö i vårt område. Projektets namn är ”Cultural heritage & the historic environment in sustainable landscape management”

 

PLATSENS BETYDELSE

Tidigare forskning har visat att ju starkare band man har till en plats, som känslor, minnen, upplevelser och tankar, desto bättre mår man när man befinner sig där.

– Vi kommer att undersöka vilka minnen och kulturella yttringar som knyts till olika platser, hur identiteter skapas i relation till området, samt vad människor uppskattar och upplever estetiskt på dessa platser.

– Min avsikt är därför bland annat att undersöka relationen mellan de psykologiska band som man knyter till platserna (platsidentitet ) och välbefinnande, säger Igor Knez, Professor i psykologi, Högskolan Gävle.

 

I detta treåriga tvärvetenskapliga projekt där kulturvetare, naturgeograf, etnolog, ekolog/biolog, och psykolog ingår, kommer man också att intervjua beslutsfattare och handläggare involverade i bevarandet och skötseln av landskapet, om och hur de tar hänsyn till dessa aspekter i naturen/landskapet.

 

Eva Gustavsson, lektor på Göteborgs Universitet bjöd på intressant inblick i hur man studerar områdets utveckling över tid.
Eva Gustavsson, Göteborgs Universitet, är en av de deltagarna som kommer att finnas med i forskningsprojektet.

 
Deltagare:
•Ingegärd Eliasson, Göteborgs universitet
•Igor Knez, Högskolan i Gävle
•Krister Olsson, Göteborgs universitet
•Katarina Saltzman, Göteborgs universitet
•Eva Gustavsson, Göteborgs universitet
•Susanne Fredholm, Göteborgs universitet
•Johanna Mactaggart, Koordinator för biosfärområdet

 

Källa: Högskolan Gävle

Scroll to top