Skip to main content

Bli en klimatneutral förening! Välkomna torsdagen 31 augusti kl.18.00-19.30 på Nygatan 3 (Studiefrämjandet).

Arrangörer: Mariestads kommun, Unesco Biosfärområde och Studiefrämjandet Skaraborg.

Föranmälan om 2 pers/förening till info@vanerkulle.se senast 25 augusti.