Att vara en hållbar destination

Hur ser möjligheterna ut för biosfärområdet att vara en ännu mer hållbar destination? Just nu genomförs en förstudie om nya möjligheter med hållbar turism som är ett samarbete mellan kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad och vi som är genomförare är Unescos biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Destination Läckö- Kinnekulle AB och turistorganisationen i Mariestad. Jättekul med ökad samverkan!

I studien ingår omvärldsanalys av biosfärområden i andra delar av världen, genomgång av lärdomar från tidigare projekt, samt workshops med deltagare i biosfärområdet. Igår körde vi den första workshopen med deltagare från Götene och Lidköpings kommuner, med en inledande inspirationsföreläsning med Martin Maars. Resultatet av förstudien kommer att kunna tas del av i årsskiftet.

Finansiär för förstudien är Skaraborgs kommunalförbund.

Bild: Anna Ohlin Ek, Malin Johansson Fahlström och Elin Sjöstedt, Destination Läckö-Kinnekulle AB.

 

Scroll to top