Skip to main content

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ska köpa in tjänster till projektet Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården. Projektet ska skapa affärsutveckling utifrån den befintliga biosfärleden (vandring och cykling).

Finansieringen till projektet kommer från Leader Nordvästra Skaraborg och Grevillis fond.

Mer information hittar du i nedanstående filer. Välkommen att lämna offert.