Öppning av *Här finns liv

Under fredagen samlades ett femtiotal personer från biosfärområdets tre kommuner Mariestad, Götene och Lidköping för att under ledning av moderator Annika Dopping fira öppnandet av projektet och utställningen *Här finns liv på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott. Projektet omfattar bland annat ett app-spel som kan upplevas vid en 6 X 1,5 meter illustrerad kartbild inne i konferensrummet på naturum, samt utmed en naturstig i närheten av slottet.

Kommunalråden Åsa Karlsson, Götene och Jonas Sundström, Lidköping och oppostionsråd Janne Jansson, Mariestad avtäckte tillsammans den stora bilden. De tre berättade om kommunernas engagemang i hållbarhetsfrågor och samarbete i biosfärområdet. Janne berättade bland annat att när solcellsparken är klar och försörjer vätgasstationen och förskolor i Mariestad med energi är vi först i världen med den här lösningen. Sedan visade Mira Nilsson, årskurs 3, publiken hur man använder sin läsplatta eller mobiltelefon för att spela Kartspelet. Programmet bjöd på aktiviteter som Kartspelet och Superkraftspelet vid naturstigen, samt utställningen Biosfärens mönster inne på slottet.

 

Mira Nilsson förklarar hur appen Här finns liv fungerar för publik och moderator Annika Dopping

På plats under dagen fanns också Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet och Göran Blom från svenska biosfärkommittén/Naturvårdsverket som båda berättade om biosfärområdenas möjligheter sett ur nationella och internationella perspektiv.

Avslutningsvis hölls ett panelsamtal där personer med olika koppling till biosfärområdet deltog. Det var Kristofer Svensson, kommunchef Mariestad, Frida Nilsson, politiker Lidköping och ersättare i biosfärområdets styrelse, Mats Djurberg, Generalsekreterare Svenska Unescorådet, Sandra Torbjörnsdotter marknadsförare Lidköping och Frans Käll skrothandlare i Götene som deltog i den. De pratade kring olika frågeställningar som; Hur önskar vi att modellområdet för hållbar utveckling ser ut om 10 år? Vad behöver vi göra för att bli, och fortsätta att vara, ett föredöme som modellområde för hållbar utveckling? Hur kan vi, var och en, rent konkret påverka redan idag?
Frans förklarade bland annat att när skrot återvinns sparar vi mängder med resurser, inte minst slipper vi gräva i gruvor och utarma vår planet. Han berättade också om företagets insatser för social hållbarhet där anställda får chans till arbete hos dem trots svårigheter.

Panelsamtal om olika hållbarhetsfrågeställningar i Biosfärområdet

 

Dagen rundades av med en god lunch och kaffe med tårta på restaurang Vita Hjorten.
Bland publiken fanns kommuntjänstemän, biosfärambassadörer och näringsidkare som efteråt uttryckte att dagen gett konkreta exempel på biosfärområdets möjligheter och att det gett ökad kunskap för att jobba vidare tillsammans.

Kaffe och tårta avrundade dagen för öppningen

 

Välkommen till Läckö och naturum i sommar och testa appen *Här finns liv. Ett kul och lekfullt sätt att lära sig mer om viktiga saker så som ekosystem och Agenda 2030.

 

Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet om Biosfärområden nationellt och internationellt.
Göran Blom, ordförande i programkommittén för Biosfärprogrammet
Avtäckning av kartbilden av kommunalråden Åsa Karlsson, Götene, Jonas Sundström, Lidköping och oppositionsråd Janne Jansson Mariestad.
Magnus Lönnroth, VD stiftelsen Läckö slott och Maria Thyr, Biolog vid naturum Vänerskärgården.

 

Scroll to top