Skip to main content

Mariestad befinner sig i ett expansivt skede då AB Volvo planerar att bygga sin batterifabrik. Invånarantalet förväntas öka betydande fram till år 2040. 3-30-300 handlar om att vi ska se 3 träd från vårt hem och arbetsplats, ha 30% krontäckningsgrad i staden och 300 meter eller mindre till närmsta grönområde av kvalitet. Träd bidrar till god luftkvalitet, svalka och hälsa, de utgör habitat och gröna korridorer för insekter och fåglar och de är också betydelsefulla ut en samhällsekonomisk aspekt då de bland annat kan ta hand om stora mängder regnvatten vid skyfall. Fullmäktige har beslutat att principen om 3-30-300 ska tillämpas i samband med Mariestads förändringar av infrastruktur och vid dess byggnationer.

Vad innebär det här mer på djupet? Kvällens inleds av Adam Johansson, Planchef på Mariestads kommun. Sedan följer föredraget av Cecil C. Konijnendijk, Professor och direktör vid Nature Based Solutions Institute, vars forskning ligger till grund för 3-30-300-principen. Han reder ut begreppen och ger oss inblick i goda exempel på framgångsrika insatser.  Hans fokus ligger på vikten av träd och grönområden i vårt dagliga liv och är rådgivare till kommuner, regeringar och organisationer över hela världen i deras urbana miljöansträngningar.

Datum: 19 september 2024 klockan 17.30-18.30
Plats: Mariestads teater, Österlånggatan 8, Mariestad

Föredraget är kostnadsfritt, obs att först till kvarn gäller! Anmälan via länken: QuestBack

Arrangörer: Dacapo Mariestad i samverkan med Mariestads kommun & Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle inom satsningen Klimatneutrala Mariestad.

Klicka här för länk till inbjudan.

Föreläsningen hålls på svenska.