Vinnarna i Biosfärutmaningen 2018

*Min plats i Biosfären var årets tema för Biosfärutmaningen. Skolklasserna som deltog skulle visa upp sin favoritplats i Biosfärområdet, där det finns liv. På demokratiskt vis skulle klassen enas om en plats och beskriva den. I årets utmaning deltog drygt 20 klasser och barngrupper. Flest klasser deltog från vårt eget område men även klasser från El Salvador, Costa Ricka, Guatemala och Estland deltog.

Vinnarna i vårt Biosfärområde blev klass 4-5 från Lyrestad skola.  De vinner med Juryns motivering:
”Klass 4-5 i Lyrestad skola har lämnat in ett välarbetat bidrag där eleverna fått diskutera betydelsen av ett Biosfärområde och fundera och klura på vad liv egentligen är. Processen har genomgående varit demokratisk och tillsammans har eleverna valt en plats där många olika sorters liv finns representerat.”

Ett bildcollage över Skogen som klass 4-5 från Lyrestad skola valt som *Min plats i Biosfären, där det finns alla möjliga typer av liv.

Priset fick hela skolan ta del av eftersom skolan så engagerat deltagit med alla klasser i utmaningen under flera år.
Priset var ett besök av Per-Olof Blad från Dalenium Sience center som gjorde två gas-shower, en för lågstadiet och en för mellanstadiet.  Showen engagerade eleverna som också fick delta aktivt i experimenten.

Per-Olof Blad från Dalenium Sience center visar eleverna olika experiment bland pysande rör, eld och heliumballonger.
Lyrestad skola
Artikel ur Mariestadstidningen som fanns på plats och rapporterade.

 

Bakom arrangemanget står Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Vänermuseet i Lidköping. Syftet med Biosfärutmaningen är att fånga upp och stärka det viktiga arbete som redan görs inom skolorna kring hållbar samhällsutveckling. Vi vill också inspirera ännu fler såväl barn som vuxna genom att lyfta fram effekten av att många gör något tillsammans. Läs mer om utmaningen här >>

Scroll to top