Skip to main content

Biosfärområdets GULLD-fond förvaltas av Biosfärområdets styrelse. Organisationer och enskilda kan söka pengar ur fonden till projekt som gynnar ökad hållbarhet i vårt biosfärområde. Förkortningen GULLD står för Globala Utmaningar, Lokala Lösningar & Drivkrafter. Syftet med fonden är att stimulera ett brett praktiskt engagemang bland de som bor och verkar i vårt biosfärområde.

Vill du ansöka om medel ur fonden? Ansökan till fonden ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 april 2024. Summan du kan ansöka om i år är 21000 kr.

Kom direkt till mer information och ansökningsformuläret genom att klicka här.

Välkommen med er ansökan!