Skip to main content

På innergården vid Alsborgsgatan 11 och 13 i centrala Götene ges tre utställningar per år med start vintern 2023/2024. Kommande utställning invigs lördag 23 april 2024 och pågår även under Vårrundan 4-5 maj.

Samverkan: GöteneBostäder, Mötesplats Kinnekulle, Götene kommun och Unesco Biosfärområde.

Håll utkik här efter mer information.