Skip to main content

På LONA-dagarna 25 och 26 augusti 2023 lärde sig barnen om värdet av biologisk mångfald och de sådde ängsmark med hjälp av Götenes kommunekologer. Det fanns en tipspromenad för stora och små och Lie-Mats erbjöd besökarna att prova att slå med lie.

Samverkan mellan Semper, Naturskyddsföreningen Kinnekulle, Götene kommun och Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Läs mer om projektet här