Inspiration av Unesco

Under måndagkvällen den 20 januari inspirerades våra Biosfärambassadörer och vår styrelse av Meriem Bouamrane från Unesco i Paris. Meriem är i Sverige bland annat för att planera det kommande mötet för den internationella styrelsen för biosfärområden. Mötet ska hållas i Östra Vätterbranterna men på måndagen ägnade hon sin tid åt det arbete som våra ambassadörer och styrelse gör.

Meriem berättade sitt perspektiv på det internationella arbete som görs och att många biosfärområden har personer som arbetar frivilligt för att jobba för hållbar utveckling i sina områden. Meriem poängterade hur viktigt deras arbete är och hur värdefullt det är att så många personer engagerar sig, på sin egen fritid! Det arbete som görs är något positivt och det bör vi gemensamt lyfta!

Meriem fick frågan om hon kort kunde beskriva vad ett biosfärområde egentligen är, och till vår tröst svarade hon att det är omöjligt. Varje person bör utgå från sig själv och sina egna intressen/kunskaper när man pratar hållbar utveckling och utifrån det beskriva betydelsen av ett biosfärområde.

Tack Meriem för din inspiration!

Dialog kopiera

 

Scroll to top