Återträff med Miniambassadörer

I september utsågs förskolebarn i Vinninga och Filsbäck till miniambassadörer under en dag vid Råbäck. Det var våra vuxna Biosfärambassadörer som stog för aktiviteterna under dagen. I torsdags,  den 23/1,  hade de återträff i Vinninga för att prata om vad de egentligen var med om under ambassadörs-dagen.

Dagen i Råbäck var indelad i olika stationer där man pratade om naturen på olika sätt, bland annat om fåglar, myror och stenar vilket har en central roll i Råbäck. Sedan dess har barnen haft i uppdrag att rita eller måla bilder av sina upplevelser i Råbäck och kalkbruket.

Under torsdagen besökte så tre av de vuxna ambassadörerna barnen i Vinninga för en återträff. Med sig hade de stenar från Kinnekulle och en uppstoppad Berguv. Barnen bjöd på en ordentlig redovisning med teckningar/målningar som barnen gjort utifrån besöket i Råbäcks kalkbruk.

Ola Göransson säger: “Jag fick en riktig “ahaupplevelse” när jag insåg hur mycket som fastnat hos några av barnen. Flera stycken av dem kom ihåg vad stenarna heter och någon hade med sig stenar som de plockade i höstas och nu ville veta mer om.”

 

En målning av röda och grå kalkstenar

Kalkstenar

Scroll to top