Katarina Sundberg är Biosfärområdes nya ordförande

Katarina Sundberg tar över rodret och efterträder Lennart Bergqvist som ordförande för Biosfärområdet. Katarina Sundberg har en bakgrund inom såväl den offentliga, den ideella och den privata sektorn.  Hon visar på handlingskraft på flera sätt, inte minst inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genom sitt engagemang i stadsnära lantgård Lidköping. Fast hon poängterar att det behövs samverkan för att uppnå stora resultat.

Katarina Sundberg, Biosfärområdets nya ordförande.

Hur ser då den nya ordföranden på sin roll i verksamheten?

“Jag ser verkligen fram emot att få vara en del av arbetet med hållbar samhällsutveckling för vår fantastiska bygd via Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Det händer otroligt mycket men ännu mer finns att upptäcka och verka för. Jag hoppas kunna bidra med erfarenheter från bland annat landsbygdsutveckling och kulturellt och socialt engagemang, men också det hållbara entreprenörskapet och destinationsfrågor.”

”Jag vet att alla parter behövs för att skapa bästa förutsättningar för kraft och nytta inom vårt vackra område. Tillsammans kan vi gå före och visa vägen som modellområde för hållbar utveckling!”

Scroll to top