Konferens för Biosfärkommuner

Den 25-26 oktober 2018 arrangerar våra tre Biosfärkommuner Götene, Lidköping och Mariestad en konferens för andra kommuner som finns i biosfäromåden i Sverige.

Konferensen har fokus på hur man inom den kommunala verksamheten kan använda Unescos utnämning på bästa sätt, hur vi kan bygga ett hållbart samhälle och rollen att som kommun ingå i ett biosfärområde. Det blir konkreta exempel blandat med intressanta föreläsare. Bland annat får du lyssna på Lena Sommestad, ordförande i Svenska Unesco, som pratar om biosfärområdenas nationella roll för hållbar utveckling.

Konferensen riktat sig till politiker och tjänstemän inom kommuner i Biosfärområden.

Konferensen är i Lidköping. Fullständigt program och detaljerad information hittar du här >>

 

Scroll to top