Medfinansiär i *Här finns liv

Kommunikationsrojektet *Här finns liv är i full gång och det är flera finansiärer och samarbetspartners som gjort det möjligt. Vi kommer att presentera vilka dessa är och först ut är Swedbank Mariestad/Töreboda och Sparbanksstiftelsen Alfa.

 

Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har tilldelats 20 000 kr av Swedbank i Mariestad/Töreboda och Sparbanksstiftelsen Alfa. Bidraget ska möjliggöra en föreläsning i Mariestadsområdet för att inspirera till ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Föreläsningen är en del i *Här finns liv.

Swedbanks motivering:

”Vi på Swedbank/Sparbanksstiftelsen Alfa tycker det känns meningsfullt att få vara med och bidra till kommunikationsprojektet ”Här finns liv”. Dels för att det bidrar till fortbildning inom området hållbarhet som är ett viktigt och aktuellt ämne för att vi ska kunna fortsätta leva i en sund och hållbar värld. Dels för att föreläsningen inspirerar och skapar ett engagemang kring Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, och det i sig skapar en stolthet över vårt närområde. Det gynnar oss i vår region och kan antas skapa ett intresse även utanför regionen som i sin tur kan antas öka besöksnäringen. Därför vill på Swedbank och Sparbanksstiftelsen Alfa få vara med och bidra till Unescos Biosfärområde Vänerskärgården. ”

Vi kommer snart att offentliggöra vilken föreläsare som kommer att inspirera oss.

*Här finns liv är ett kommunikationsprojekt som ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Mer information om *Här finns liv hittar du här >>

Kontakt:
Sofia Guldbrand, sofia.guldbrand@vanerkulle.se, 0501-39 31 96

Scroll to top