Skip to main content

Nu finns en ny broschyr om vårt biosfärområde på både svenska och engelska. Upptryckt är den i formatet 12×17 cm och har bilder som skildrar biosfärområdets fantastiska natur. Inuti foldern finns ett fristående vykort som visar vad man kan göra för att stötta biosfärområdets viktiga uppdrag, att bidra till det hållbara samhället. Du kan ladda ner broschyren som pdf här https://vanerkulle.org/om-biosfaren/informationsmaterial/