Årets bidrag från GULLD-fonden går till kartläggning av växtarter längs med Kinnekulles vägrenar

Marina Voinova

Projektet Expedition Linneaus 1A får 5 500 kronor från GULLD-fonden för att kartlägga blommande växtarter längs med vägrenarna på Kinnekulle. Genom kartläggningen kan vi lära oss mer om den biologiska mångfalden i biosfärområdet. Arbetet är en utveckling av tidigare projekt som undersökt luftkvalitet och inventerat sällsynta samt rödlistade arter i naturreservat och jämfört detta med vad Carl von Linné observerade år 1746.

Projektledare är Marina Voinova som är docent i fysik och arbetar inom biosensorsområdet för att mäta luftkvalitet.

Styrelsen beviljar pengarna med följande motivering ”Projektet stämmer väl överens med föreningens verksamhetsinriktning om att sprida kunskap om och stärka ekosystemtjänster. Resultatet kan leda till att extra värdefulla arter och platser blir bevarade för framtiden”.

Scroll to top