Skip to main content

Biosfärområdets roll är att inspirera människor att hitta lokala lösningar på globala utmaningar bl a genom att föra samman människor, organisationer, idéer & kunskap och pengar. Det finns många bra idéer som inte kostar så mycket genomföra men där brist på finansiering ibland ändå är ett hinder för genomförandet.

Här kan GULLD-fonden spela en viktig roll, inte minst bland barn och unga. Syftet med fonden är att stimulera ett brett praktiskt engagemang bland de som bor och verkar i vårt biosfärområde.

2019 kan du söka 5 500 kronor. Ansökan till fonden ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 april.

Vem kan söka?

GULLD-pengar kan sökas av dig som bor eller verkar inom Lidköpings, Götenes och Mariestads kommuner. Det finns ingen åldersgräns men är du under 18 år behöver du ha målsmans godkännande. Även organisationer kan söka GULLD-pengar.

Pengarna ska användas till aktiviteter som gynnar en hållbar utveckling i vårt biosfärområde.

Ansökan skickar du via post till: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Mariestads kommun, 542 86
Mariestad.

Om GULLD-fonden och blanketter

Biosfärområdets GULLD-fond förvaltas av Biosfärområdets styrelse. Organisationer och enskilda kan söka pengar ur fonden till projekt som gynnar ökad hållbarhet i vårt biosfärområde. Förkortningen GULLD står för Globala Utmaningar, Lokala Lösningar & Drivkrafter.

Läs mer om fonden och ladda ner blanketterna här >>