Studentrapporter

Andreas Kjällgren, student från Göteborgs Universitet, gjorde ett projektarbete hos oss under hösten där han bland annat tittade närmare på attraktiviteten i vårt Biosfärområde. Andreas arbete resulterade i två rapporter. En om barnens perspektiv på attraktivitet samt en kartläggning och nylägesanalys av hållbarhetsarbetet i våra tre Biosfärkommuner.  Du kan ladda ner och läsa rapporterna här.

 

pratbubbla

 Rapporter:

· Barns öar i de vuxnas hav – en förstudie om attraktivitet ur ett barnperspektiv

· Är vi hållbara snart?- En kartläggning och nulägesanalys av hållbarhetsarbetet i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

 

Scroll to top