En aktiv medlem i Biosfären

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri är en aktiv medlem i biosfärområdet som varje år genomför flera utåtriktade aktiviteter för att sprida kunskap om platsen. Föreningen förvaltar och driver en av landets bäst bevarade arbetsplatser från det industriella genombrottets tid. Massor av ideellt arbete ligger bakom den verksamhet som uppmärksammats som Årets Arbetslivsmuseum 2018.

Stenhuggeriet togs i bruk år 1888 och var i drift till 1970 när verksamheten upphörde. Idag är stenhuggeriet ett museum som vill visa stenarbetets teknik, miljö och historia. Verksamheten bedrivs helt ideellt.

Varje år genomför föreningen flera aktiviteter där de förmedlar kunskap om natur och kultur i vårt biosfärområde. Bland annat genom guidningar och årliga utbildningar tillsammans med Biosfärambassadörer. De når ut brett i samhället och under 2017 har de genomfört ett gränsöverskridande projekt där det har gjort särskilda aktiviteter för bland annat barn och asylsökande familjer. De har också sedan flera år tillbaks utbildat miniambassadörer för biosfärområdet tillsammans med förskolor i Vinninga i Lidköping.

 

Fågelholksbygge för barnen med biosfärambassadör Martin Bolms under en familjedag vid Råbäcks stenhuggeri.
Foto: Peter Larkin

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri har uppmärksammats för sitt arbete och har fått utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2018 med motiveringen:
”Genom stenhårt ideellt arbete visas en autentisk och fungerande stenhuggerimiljö där besökaren får kunskap om stenindustrins historia. I föreningens kursverksamhet förmedlas kunskapen med klubba och mejsel i hand. På ett föredömligt sätt engagerar och välkomnar museet en mångfald av besökare. Föreningen är dessutom aktiv i samhällsfrågor som berör industrisamhällets kulturarv.”

 

Mer om det gränsöverskridande projektet och de olika aktiviteterna kan du läsa mer om här >>

Scroll to top