Biosfärområdet uppmärksammas när Unesco firar 70 år

I år uppmärksammar Unesco sitt 70-års-jubileum: 70 år i kampen för fred. Detta görs bl a den 10 mars genom ett arrangemang på Utrikesdepartementet där man bjudit in fyra huvudtalare, däribland Johanna MacTaggart, koordinator för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. ”-Väldigt roligt att Sveriges biosfärprogram uppmärksammas i detta sammanhang. Det är också en fin möjlighet...

"Biosfärområdet uppmärksammas när Unesco firar 70 år"Läs mer

Årsmöte i Biosfären

Snart dags för årsmöte i Biosfären! Gamla som nya medlemmar hälsas välkomna! Tid: tisdag 17 mars kl 18.30 Plats: Sessionsalen, Centrumhuset i Götene Anmälan:senast torsdag den 12 mars till info@vanerkulle.se Handlingar till årsmötet hittar du här: Kallelse årsmöte 2015 Verksamhetsplan 2015 Årsredovisning 2014 Förslag på stadgeändringar Statuter för GULLD-fonden_Förslag till beslut Revisionsberättelse för 2014 Årsmötet inleds...

"Årsmöte i Biosfären"Läs mer

Vad har hänt i Fiskeområdet?

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har sedan 2009 gjort en stor satsning på fiskerinäringen i vårt biosfärområde. Detta genom att driva ett s k Fiskeområde med stöd från bl a EU:s fiskerifond, Västra Götalandsregionen och de tre biosfärkommunerna. Vi har nu med hjälp av Andreas Kjällgren gjort en sammanställning av det som hänt inom ramen för...

"Vad har hänt i Fiskeområdet?"Läs mer

Strategi Fiskeområde Vänern 2014-2020

I december 2014 lämnade Biosfärkontoret in en ansökan in till Jordbruksverket om finansiering för en verksamhet som syftar till att kraftsamla för ett hållbart fiske i HELA Vänern.  Strategin har arbetats fram i bred dialog med Leader-fonder, myndigheter, yrkesfiskare, sportfiskare och andra berörda. Den övergripande visionen är ” Livskraftigt vänerfiske – även i framtiden”. Tre övergripande målsättningar har...

"Strategi Fiskeområde Vänern 2014-2020"Läs mer
Scroll to top