Biosfärutmaningen 2015 är här!

Nu är det äntligen dags att presentera vår allra första Biosfärutmaning! I samarbete med Vänermuseet bjuder vi nu in alla grundskolor inom Mariestad, Götene och Lidköpings kommuner att anta en Biosfärutmaning! Syftet med Biosfärutmaningen är att ännu flera – såväl barn som vuxna – ska få uppleva känslan av att vi är starka tillsammans – och att...

"Biosfärutmaningen 2015 är här!"Läs mer

På gång i biosfären: Nationell Fiskekonferens

 Den 29-30 januari arrangerar Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle en Nationell fiskekonferens:  Livskraftigt fiske i Vänern – även i framtiden. Konferensen är ett tillfälle att dela med oss av våra erfarenheter av  att driva ett fiskeområde i syfte att utveckla en hållbar fiskenäring i Vänern. Konferensen vänder sig till dig som  medverkat i detta eller...

"På gång i biosfären: Nationell Fiskekonferens"Läs mer

Och vinnaren är…

Äntligen dags att tillkännage vinnarna i vår designtävling där hållbarhet och biosfärområdet var utgångspunkten! Organisationer och företag med koppling till Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har nu tre nya fina representationsgåvor att välja mellan! Designtävlingen utlystes i maj och arrangerades av Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle i samarbete med Götene, Lidköping och Mariestads kommuner. Många ville delta...

"Och vinnaren är…"Läs mer

Dags att jobba tillsammans för ett hållbart fiske i HELA Vänern?

I dagarna lämnas en ansökan in till Jordbruksverket om finansiering för en verksamhet som syftar till att kraftsamla för ett hållbart fiske i HELA Vänern. Projektledare för arbetet har varit Ove Ringsby, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Strategin har arbetats fram i bred dialog med Leader-fonder, myndigheter, yrkesfiskare, sportfiskare och andra berörda. Den övergripande visionen...

"Dags att jobba tillsammans för ett hållbart fiske i HELA Vänern?"Läs mer
Scroll to top